UNDERGRADUATE ACADEMIC STUDIES – GENERATION 2018/2019

 

Vladimir Avramović
21.09.1999.
Gospođinci
Srednja škola „22. Oktobar“ Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, Žabalj
Angela Božović
16.12.1998.
Nikšić
Gimnazija „Stojan Cerović“,opšti smjer, Nikšić
Nenad Džmura
03.06.1999.
Subotica
Gimnazija „Svetozar Marković“ društveno-jezički smer, Subotica
Dijana Giljen
08.10.1999.
Nikšić
Gimnazija „Stojan Cerović“, Nikšić
Bojan Kaurin
07.06.1996.
Prijedor
Elektrotehnička škola, smijer tehničar računarstva, Prijedor
Luka Majkić
16.08.1998.
Banja Luka
Srednja građevinska škola, geodezija, Banja Luka
Milica Mihić
27.05.1999.
Ljubinje
Gimnazija „Svetozar Ćorović“, Ljubinje
Ema Pavlović
21.12.1999.
Šabac
Škola primenjenih umetnosti, Šabac
Aleksandra Popović
15.10.1999.
Novi Sad
Gimnazija „Svetozar Marković“, Novi Sad
Nina Putnik
04.02.1999.
Novi Sad
Baletska škola, smer za savremenu igru, Novi Sad
Aleksandra Šelestova
27.09.1997.
Herson, Ukrajina
Škola za dizajn „Bogdan Šuput“, likovni tehničar, Novi Sad
Mina Sidovski
20.11.1997.
Skoplje
Gimnazija „Orce Nikolov“, društveno jezički smer, Skopje, Makedonija
Igor Stojanović
10.04.1998.
Bački Jarak
Tehnička škola „Mileva Marić Ajnštajn“, tehničar za niskogradnju, Novi Sad
Jovana Tešić
27.10.1999.
Novi Sad
Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, društveno-jezički smer, Novi Sad
Ivan Vučković
11.01.1999
Trebinje
Gimnazija „Golub Kureš“, Bileća