A K R E D I T A C I J A

akreditacija

Akreditacija studijskih programa Scenskog dizajna

Osnovne akademske studije - Scenska arhitektura tehnika i dizajn i Master akademske studije - Scenska arhitektura i dizajn su akreditovane. Na sajtu Fakulteta tehničkih nauka  i Univerziteta u Novom Sadu, kao i na našem sajtu biće objavljene sve informacije vezane za datume prijavljivanja za prijemne ispite kao i za samo polaganje prijemnog ispita.

Pripreme za polaganje prijemnog ispita kao i sam ispit će biti sprovedeni po prethodno utvrđenom planu i u terminima o kojima su budući studenti obavešteni.