“Curriculum Vitae: the scene spaces of Radivoje Dinulović”

<<<

RBnaslov

Mia David and Tatjana Dadić-Dinulović

an exhibition following the publication of the Radivoje Dinulović’s book “Theatre architecture of the 20th century” sideline programme of the Salon of architecture (Museum of applied arts, Belgrade)); “Đura Kojić“ gallery (FTN, Novi Sad); and Cultural centre “Banski dvor“ (Banjaluka, Bosnia and Herzegovina), 2010

RADNA BIOGRAFIJA SCENSKI PROSTORI Radivoja Dinulovića

GALERIJA


Fotografije: Tatjana Dadić-Dinulović