INTENZIVNI KURS PRIPREMNE NASTAVE TOKOM JUNA

INTENZIVNI KURS PRIPREMNE NASTAVE TOKOM JUNA

Broj časova pripremne nastave tokom juna meseca dvostruko je uvećan. Pripremna nastava će zbog toga biti održavana dva puta sedmično i to sredom i subotom.

1. Kandidati imaju mogućnost da pripremnu nastavu pohađaju u regularnom terminu kao i do sada, samo subotom, koja iznosi 9 000 din ukupno za sva tri dela prijemnog ispita (3 000 svaki deo) i mogu da biraju koji deo žele da pohađaju, a u skladu sa tim da bude formirana i cena (3 000, 6 000 ili 9 000 din);

2. Kandidati mogu pohađati i intenzivni kurs, svake srede i subote tokom juna meseca, za koji je cena ukupno 18 000 din, gde takođe postoji mogućnost da kandidati biraju za koji deo prijemnog ispita žele da se spremaju, a da u skladu sa tim bude formirana i cena (6 000, 12 000 ili 18 000 din).

Satnica održavanja nastave sredom:

8:30 – 11:30 Rad na maketi – kreiranje koncepta, realizacija, komentari
12:00 – 15:00 Kandidati pišu esej na zadatu temu, 2 sata + 1 sat komentari
15:30 – 17:30 Slobodoručno crtanje

Satnica održavanja nastave subotom:

8:30 – 11:30 Rad na maketi – kreiranje koncepta, realizacija, komentari
12:00 – 14:00 Slobodoručno crtanje
14:30 – 17:30 Kandidati pišu esej na zadatu temu, 2 sata + 1 sat komentari

plan-i-program-priprema-2014-jun