DIJALOZI 04

DIJALOZI 04

<<<

NAJAVA PREDAVANJA U KCNS

Dijalozi 04: Majkl Remzor (Michael Ramsaur) i Miljana Zeković

petak, 9. maj, 17.00h
Kulturni centar Novog Sada, Katolička porta 5
Pozornica Velike sale

Majkl Remzor (Michael Ramsaur) je profesor Dizajna svetla i direktor produkcije na Univerzitetu Stanford, gde je bio i direktor Departmana za dramu. Počasni je profesor na Centralnoj akademiji drame u Pekingu. Kao stručni savetnik radio je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Bavarskoj Pozorišnoj akademiji, Triniti koledžu u Dablinu i Univerzitetu umetnosti na Tajvanu. Bio je predsednik Međunarodne organizacije scenografa, pozorišnih arhitekata i tehničara OISTAT, a nedavno je izabran za saradnika Američkog Instituta za pozorišnu tehnologiju USITT. Držao je predavanja i stručne radionice u 19 zemalja. Kao dizajner svetla učestvovao je u preko 200 pozorišnih produkcija. Dobitnik je Fulbright stipendije i brojnih nagrada za dizajn svetla. Organizator je Scenofest-a na Praškom kvadrijenalu i urednik digitalnog višejezičnog leksikona i rečnika stručnih termina pozorišnog dizajna.

Ciklus razgovora „Dijalozi o scenskom dizajnu“ predstavlja nastavak serije predavanja koja su nastavnici Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu održali 2013. godine u Kulturnom centru Novog Sada pod naslovom „Šta je scenski dizajn?“.

Ove godine, nastavnici će ugostiti sedam značajnih domaćih i stranih ličnosti iz oblasti scenske umetnosti, sa kojima će razgovarati o temama vezanim za njihov stvaralački odnos prema scenskom dizajnu kao specifičnoj oblasti interdisciplinarnog umetničkog delovanja. U ovom ciklusu biće predstavljeni gostujući profesori, budući saradnici i istaknuti stvaraoci koji će učestvovati u nastavi scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u školskoj 2014/15. godini. Ciklus razgovora predstavlja i deo priprema za upis na sve nivoe studija scenskog dizajna.

Fotografija gore: Nina Komel, 2014.

 


Snimatelj: Slavko Pavlović

Fotografije sa događaja: Dražen Žigić

Partneri u projektu:

LOGOI