SCENE DATING ili sastanak sa SCENom

SCENE DATING ili sastanak sa SCENom

četvrtak, 14. novembar 2013.

17.00-19.00 h
Narodno pozorište Užice, kamerna scena

koncept: Aleksandra Pešterac i Višnja Žugić

Sastanak sa SCENom

Predstavljanje novih studijskih programa scenskog dizajna na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Upoznajte se sa progrаmom osnovnih studija namenjenom mаturаntima gimnаzijа i umetničkih i tehničkih stručnih školа koji imаju izrаženo interesovаnje zа scensku umetnost, tehniku, аrhitekturu i produkciju.

SPEEDDATING kroz prizmu scenskog dizajna – vol. 2
lokacija: Užice

Individualni razgovor sa četrnaest učesnika performansa – nastavnika i studenata prve generacije osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna. Otkrijte motive koji su, u susretu sa konceptom scenskog dizajna, uticali na njihove lične priče i profesionalni razvoj.

Koncept: Miljana Zeković i Romana Bošković

Scenska arhitektura i dizajn

Izložba plakata sa radovima studenata osnovnih i doktorskih studija Departmana za arhitekturu i urbanizam, koji su nastali u okviru redovne nastave, a koristili su metodologiju scenskog dizajna.

Koncept: Višnja Žugić

Fotografije sa događaja