Beograd CZKD

Beograd CZKD

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Centar CZKD
Ulica i broj: Birčaninova 21
Mesto: Beograd
Opština: Savski venac
Pozivni broj: 011
Broj telefona: 3610270
Broj faksa: 3610 270
E-mail: info@czkd.org
Web site: www.czkd.org
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Borka Pavićević
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Ana Isaković
Radno vreme/ slobodan dan: 11-19h

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA