AUTORI I PROJEKTANTI

<<<

U Subotici je 1991. godine raspisan:

JUGOSLOVENSKI JAVNI ANONIMNI KONKURS ZA IDEJNO REŠENJE REKONSTRUKCIJE ZGRADE НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА – NARODNOG KAZALIŠTA – NÉPSÍNHÁZ U SUBOTICI

Na konkursu su 1992. godine dodeljene dve ravnopravne nagrade:

ENERGOPROJEKT, Beograd
Autorski tim:
Zorica Savičić, dipl. inž. arhitekture;
Nataša Teofilović, dipl. inž. arhitekture;
Vladimir Kulić, dipl. inž. arhitekture;
Srđan Jovanović – Vajs, dipl. inž. arhitekture;

i

STUDIO 212 i YUSTAT, Beograd
Autorski tim:
Radivoje Dinulović, dipl. inž. arhitekture;
Milosav Marinović, dramaturg;
Jasmina Telić, apsolvent arhitekture;
Milan Popović, dipl. inž. arhitekture;
Mr Darko Nedeljković, dipl. inž. arhitekture;
Mr Ljubisav Milunović, akademski slikar,
Slobodan Ekmeščić, dipl. inž. arhitekture;
Zora Mojsilović, kostimograf;
Olgica Pavković, scenograf i kostimograf;
Milana Glišić, dipl. inž. arhitekture;
Juraj Fabry, scenograf;
Petar Pašić, scenograf;
Vojin Butković, student arhitekture;

Na zahtev Opštine Subotica, u okiru Narodnog pozorišta je organizovana Stručna grupa, sa zadatkom da tokom 1997. i 1998. godine izradi:

PROGRAM REKONSTRUKCIJE ZGRADE НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА – NARODNOG KAZALIŠTA – NÉPSÍNHÁZ U SUBOTICI

Stručna grupa delovala je od 19. XII 1997. do 22. V 1998, u sledećem sastavu:

Duško Guslov, dipl. inž. tehnologije, pomoćnik direktora u Zavodu za urbanizam u Subotici;
Žužana Erdudac, dipl. pravnik, direktor Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népsínház u Subotici;
Spasoje Šajin, dipl. ekonomista, finansijski direktor Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népsínház u Subotici;
Ištvan Hupko, dipl. inž. arhitekture, scenograf Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népsínház u Subotici;
Mr Gordana Vujnović Prčič, dipl. inž. arhitekture, vodeći projektant u Međuopštinskom zavodu za zaštititu spomenika kulture u Subotici;
Mr Ante Rudinski, dipl. inž. arhitekture, vodeći projektant u Zavodu za urbanizam u Subotici;
Ivan Romić, dipl. inž. arhitekture, vodeći projektant u preduzeću Standardbeton u Subotici;
Ljubomir Draškić, pozorišni reditelj, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu;
Dr Ranko Radović, dipl. inž. arhitekture, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;
Dr Miomir Mijić, dipl. inž. elektrotehnike, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
Dr Dejan Bajić, dipl. građevinski inženjer, vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
Mr Radivoje Dinulović, dipl. inž. arhitekture, predsednik YUSTAT-a i saradnik na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;

Kao stručni konsultanti, u radu Stručne grupe su učestvovali:

Pamela Hauard (Pamela Howard), scenograf, redovni profesor Central St. Martin’s College of Art & Design u Londonu;
Majkl Remzor (Michael Ramsaur), dizajner svetla, redovni profesor i direktor pozorišnih studija na Stanford University u San Francisku;
Dr Milena Dragićević Šešić, pozorišni producent i kulturolog, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu;
Đuro Sanader, dizajner zvuka, docent Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu

Projektni program jednoglasno je usvojen na sednici Upravnog odbora pozorišta, 22. maja 1998. godine.

Na osnovu usvojenog projektnog programa, i analiza izvršenih na Građevinskom fakultetu i Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Subotici, nakon javnog konkursa, decembra 1998. godine je ugovorena, a 2003. godine završena izrada dokumentacije:

IDEJNI ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI PROJEKAT SA PROJEKTIMA INSTALACIJA I SCENSKE TEHNIKE ZA ADAPTACIJU, REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU ZGRADE НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА – NARODNOG KAZALIŠTA – NÉPSÍNHÁZ U SUBOTICI

Autorski tim:

Dr Ranko Radović, dipl. inž. arhitekture, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;
Zorica Savičić, dipl. inž. arhitekture, vodeći projektant u Energoprojektu i saradnik Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
Ištvan Hupko, dipl. inž. arhitekture scenograf Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népsínház u Subotici;
Mr Radivoje Dinulović, dipl. inž. arhitekture, predsednik YUSTAT-a i saradnik na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;

Nosilac izrade dokumentacije:
YUSTAT-Pro, Preduzeće Jugoslovenskog centra za scensku umetnost i tehnologiju, Beograd

Učesnici u projektovanju:

Arhitektura:
Institut za arhitekturu i građevinarstvo
Fakulteta tehničkih nauka
Univerziteta u Novom Sadu;

Konzervacija:
Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici;

Konstrukcija:
North Engineering, Subotica

Scenska tehnika i tehnologija:
Yustat-Pro, Beograd;
AVC Professional, Beograd;

Elektrotehničke instalacije:
Elektroingenering, Subotica;

Termotehničke instalacije:
Termoprojekt, Subotica;

Hidrotehničke instalacije:
Akvaprojekt, Subotica;

Zaštita od požara:
Previ, Subotica;
Koordinacija projekta:
Vectram, Beograd
Koordinacioni tim:
Mihailo Vasiljević, dipl. inž. maš, glavni koordinator;
Prof. dr Miomir Mijić, dipl. inž. el;
Prof. dr Dejan Bajić, dipl. građ. inž;
Mr Dragan Sekulović, dipl. inž. maš;
Mr Bruno Zlobec, dipl. inž. el;
Zlatko Kozjak, dipl. građ. inž;
Goran Šakota, dipl. inž. el;

Konsalting:
Quartet Advertising, Beograd
Konsultantski tim:
Prof. Ljubomir Draškić, reditelj, glavni konsultant;
Prof. dr Milena Dragićević Šešić, kulturolog;
Prof. Pamela Hauard, scenograf;
Prof. Majkl Remzor, dizajner svetla;
Doc. Đuro Sanader, dizajner zvuka;
Prof. mr Tomaš Žiška, scenograf;
Prof. Gustav Kul, tehnički direktor;
Milosav Marinović, dramaturg;
Miroslava Patrnogić, dipl. inž. elektrotehnike;
Veselin Milunović, filozof;

Na osnovu usvojenog Idejnog projekta, decembra 2003. godine je ugovorena, a 2006. godine završena izrada dokumentacije:

GLAVNI ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI PROJEKAT SA PROJEKTIMA INSTALACIJA I SCENSKE TEHNIKE ZA ADAPTACIJU, REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU ZGRADE НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА – NARODNOG KAZALIŠTA – NÉPSÍNHÁZ U SUBOTICI

Investitor:
NARODNO POZORIŠTE – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ, SUBOTICA

Vršilac stručnih poslova investitora:
J.P. ZAVOD ZA URBANIZAM, Subotica;

Spoljašnja tehnička kontrola:
ENERGOPROJEKT, Beograd

Nosilac izrade projektne dokumentacije:
YUSTAT PRO, Beograd;
Rukovodilac projekta:
Doc. dr Radivoje Dinulović, dipl. inž. arh.
Autorski tim idejnog projekta:
Prof. dr Ranko Radović, dipl. inž. arh.
Zorica Savičić, dipl. inž. arh.
Ištvan Hupko, dipl. inž. arh.
Doc. dr Radivoje Dinulović, dipl. inž. arh.

Autorski tim glavnog projekta:
Doc. dr Radivoje Dinulović, dipl. inž. arh.
Zorica Savičić, dipl. inž. arh.
Sandra Skenderija, dipl. inž. arh.

Koordinacija projekta:
VECTRAM, Beograd;
Glavni koordinator projekta:
Mihailo Vasiljević, dipl. inž. maš.

Konsultantski tim:
UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE STUDIJE,
GRUPA ZA SCENSKI DIZAJN, Beograd;
Glavni pozorišni konsultant:
Prof. Ognjenka Milićević, reditelj
Konsultanti:
Prof. dr Milena Dragićević-Šešić, kulturolog;
Todor Lalicki, scenograf;
Mr Aleksandar Brkić, pozorišni producent;

Arhitektonsko – građevinski projekat:
UNIVERZITET U NOVOM SADU,
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA,
INSTITUT ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM, Novi Sad;
PORTART, Beograd;
Odgovorni projektant:
Doc. dr Radivoje Dinulović, dipl.inž. arh. br. licence: 300 B054 05

Projekat konzervatorskih i restauratorskih radova na zaštićenim delovima objekta:
MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE, Subotica;
Odgovorni projektant:
Mr Gordana Vujnović-Prčić, dipl.inž. arh. br. licence: 300 2377 03

Scenska tehnika i tehnologija:
YUSTAT PRO, Beograd;
AVC PROFESSIONAL, Beograd;
Odgovorni projektant telekomunikacione i signalne instalacije:
Goran Šakota, dipl. inž. el. br. licence: 353 6201 03
Odgovorni projektant scenske mehanike:
Dragan Vuletić, dipl. inž. maš. br. licence: 333 1628 03

Odgovorni projektant scenske rasvete:
Branislav Bukorović, dipl. inž. el. br. licence: 350 6134 03

Projekat konstrukcije:
NORTH ENGINEERING, Subotica;
Odgovorni projektant:
Dražen Balažević, dipl. građ. inž. br. licence: 310 8103 04

Projekat zaštite temeljne jame i susednih objekata:
GEOEXPERT, Subotica;
Odgovorni projektant:
Prof. dr Petar Santrač, dipl. građ. inž. br. licence: 310 5378 03

Projekat elektrotehničkih instalacija:
ELEKTRO INGENERING, Subotica;
Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija:
Milorad Lazić, dipl. inž. el. br. licence: 350 5443 03
Odgovorni projektant telekomunikacionih instalacija:
Ljubomir Pavić, dipl. inž. el. br. licence: 353 8201 04

Projekat termotehničkih instalacija:
TERMOPROJEKT, Subotica;
Odgovorni projektant:
Dragan Veselica, dipl. inž. maš. br. licence: 330 2952 03

Projekat hidrotehničkih instalacija:
AKVA – PROJEKT, Subotica;
Odgovorni projektant:
Mr Milorad Isić, dipl. građ. inž. br. licence: 313 1345 03

Projekat liftova:
SPB BIRO, Beograd;
Odgovorni projektant:
Sida Bojović, dipl. inž. maš. br. licence: 333 0192 03

Elaborat zaštite od požara:
PREVI, Subotica;
Odgovorni projektant:
Antal Kovač, dipl. inž. maš. br. licence: 330 4356 03

 

Na osnovu usvojenog Glavnog projekta, 2008. godine je ugovorena, a 2009. završena izrada dokumentacije:

IDEJNI PROJEKAT ENTERIJERA STAROG DELA OBJEKTA НАРОДНО ПОЗОРИШТE – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSÍNHÁZ U SUBOTICI

Autorski tim projekta enterijera:
Prof. dr Radivoje Dinulović, dipl. inž. arh.
Zorica Savičić, dipl. inž. arh.
Ištvan Hupko, dipl. inž. arh.

Autorski tim projekta enterijera zaštićenog dela objekta:
Gordana Vujnović Prčić, dipl.inž. arh.
Luka Aćimović, dipl. inž. arh.

Rukovodilac projekta:
Zorica Savičić, dipl. inž. arh.

Nosilac izrade projektne dokumentacije:
PORTART, Beograd;
MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE, Subotica;

Odgovorni projektant:
Prof. dr Radivoje Dinulović, dipl.inž. arh. br. licence: 300 B054 05

Odgovorni projektant zaštićenog dela objekta:
Mr Gordana Vujnović Prčić, dipl. inž. arh. br. licence: 300 2377 03

 

Na osnovu usvojenog Glavnog projekta, 2011. godine je ugovorena, a 2015. završena izrada dokumentacije:

IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT ENTERIJERA NOVOG DELA OBJEKTA НАРОДНО ПОЗОРИШТE – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSÍNHÁZ U SUBOTICI

Rukovodilac projekta:
Prof. Zorica Savičić, dipl. inž. arh.

Nosilac izrade projektne dokumentacije:
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU, DEPARTMAN ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM, Novi Sad;
PORTART, Beograd;

Odgovorni projektant:
Prof. dr Radivoje Dinulović, dipl.inž. arh. br. licence: 300 B054 05

Autorski tim projekta enterijera:
Prof. dr Radivoje Dinulović, dipl. inž. arh.
Zorica Savičić, dipl. inž. arh.
Ištvan Hupko, dipl. inž. arh.
Prof. dr Jelena Atanacković Jeličić, dipl. inž. arh.
Miljana Zeković, dipl. inž. arh.
Višnja Žugić, dipl.inž. arh
Dragana Konstantinović, dipl. inž. arh.
Dragana Pilipović, dipl. inž. arh.
Aleksandra Pešterac, dipl. inž. arh.
Karl Mičkei, dipl. inž. arh.
Goran Govedarica, dipl. inž. arh.
Ivana Miškeljin, dipl. inž. arh.
Marko Todorov, dipl. inž. arh.
Radomir Kojić, dipl. arh.
Dr Romana Bošković, dipl. inž. arh.
Vladan Varićak, dipl. inž. arh.
Tihomir Janjušević, dipl. inž. arh.
Dijana Adžemović Anđelković, dipl.inž. arh.
Vladimir Anđelković, dipl. inž. arh.
Nemanja Đerman, dipl. inž. arh.

U okviru nastave na predmetu Efemerna arhitekura, školske 2009/2010. godine, realizovana je STUDENTSKA ISTRAŽIVAČKA RADIONICA PROJEKATA FASADA na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Rukovodilac radionice:
Prof. Slobodan Danko Selinkić, dipl. inž. arh.
Mentori radionice:
Miljana Zeković, dipl. inž. arh.
Dragana Konstantinović, dipl. inž. arh.
Učesnici radionice:
Aleksandar Lukić
Aleksandra Pešterac
Luka Radaković
Marijana Zorić
Milan Šimšić
Miloš Mitrović
Mirjana Prpa
Nevena Hever
Olivera Dulić
Saša Mišković
Slobodan Jović Srđan Jorgić
Strahinja Erceg
Tamara Petrović
Tijana Đurđulov
Tihomir Janjušević
Višnja Žugić

 

Na osnovu usvojenog Glavnog projekta, 2008. godine je ugovorena, a 2009. završena izrada dokumentacije:

IZVOĐAČKI PROJEKAT FASADA OBJEKTA
НАРОДНО ПОЗОРИШТE – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSÍNHÁZ U SUBOTICI

Rukovodilac projekta:
Prof. dr Radivoje Dinulović, dipl. inž. arh.

Nosilac izrade projektne dokumentacije:
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
DEPARTMAN ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM,
Novi Sad;

Odgovorni projektant:
Prof. dr Radivoje Dinulović, dipl.inž. arh. br. licence: 300 B054 05

Autorski tim projekta fasada:
Prof. dr Radivoje Dinulović, dipl. inž. arh.
Zorica Savičić, dipl. inž. arh.
Miljana Zeković, dipl. inž. arh.
Višnja Žugić, dipl.inž. arh.

Na osnovu usvojenog Glavnog projekta, 2011. godine je ugovorena, a 2014. završena izrada dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT SPOLJAŠNJEG UREĐENJA PROSTORA OKO OBJEKTA НАРОДНО ПОЗОРИШТE – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSÍNHÁZ U SUBOTICI

Rukovodilac projekta:
Prof. dr Radivoje Dinulović, dipl. inž. arh.

Nosilac izrade projektne dokumentacije:
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
DEPARTMAN ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM,
Novi Sad;

Odgovorni projektant:
Prof. dr Radivoje Dinulović, dipl.inž. arh. br. licence: 300 B054 05

Autorski tim projekta spoljašnjeg uređenja :
Prof. dr Darko Reba, dipl. inž. arh.
Dejan Ecet, dipl. inž. arh.
Igor Maraš, dipl. inž. arh.
Doc. dr Milica Kostreš, dipl.inž. arh

Na osnovu usvojenih izmena u Projektnom zadatku, i na osnovu važećeg Glavnog projekta i Odobrenja za izgradnju, 2011. godine je ugovorena, a 2014. završena izrada dokumentacije:

IZMENE GLAVNOG ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOG PROJEKTA SA PROJEKTIMA INSTALACIJA I SCENSKE TEHNIKE ZA ADAPTACIJU, REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU ZGRADE НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА – NARODNOG KAZALIŠTA – NÉPSÍNHÁZ U SUBOTICI

Autorski tim izmena glavnog projekta:
Prof. dr Radivoje Dinulović, dipl. inž. arh.
Prof. Zorica Savičić, dipl. inž. arh.
Sandra Skenderija, dipl. inž. arh.

Rukovodilac projekta:
Karl Mičei, dipl. inž. arh.

Nosilac izrade projektne dokumentacije:
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU, DEPARTMAN ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM,
SCen – Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju, Novi Sad;

Učesnici u izradi projekta:
PORTART, Beograd;
LABORATORIJA ZA AKUSTIKU ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU, Beograd;
PREVI – ZAŠTITA OD POŽARA, Subotica;
PRO CONTROL, Beograd;

Spoljašnja tehnička kontrola:
SUPPORT Subotica;

Odgovorni projektant:
Prof. dr Radivoje Dinulović, dipl.inž. arh. br. licence: 300 B054 05

Arhitektonsko-građevinski projekat:
Prof. Zorica Savičić, dipl. inž. arh.
Sandra Skenderija, dipl. inž. arh.
Doc. dr Romana Bošković, dipl. inž. arh.
Doc. Miljana Zeković, dipl. inž. arh.
Višnja Žugić, dipl.inž. arh
Doc. dr Dragana Konstantinović, dipl. inž. arh.
Dragana Pilipović, dipl. inž. arh.
Aleksandra Pešterac, dipl. inž. arh.
Karl Mičkei, dipl. inž. arh.
Ljiljana Momčilović, dipl. inž. arh.
Vojislav Popović, dipl. arh. teh.
Aran Teodorčević, dipl. građ. inž.
Prof. dr Miomir Mijić, dipl. inž. el.
Doc. dr Dragana Šumarac, dipl. inž. el.
Ištvan Hupko, dipl. inž. arh.
Dijana Adžemović Anđelković, dipl.inž. arh.
Vladimir Anđelković, dipl. inž. arh.

Projekat konstrukcije:
Dražen Balažević, dipl. građ. inž.

Projekat elektrotehničkih instalacija:
Zoltan Berta, dipl. inž. el.

Projekat termotehničkih instalacija:
Dragan Veselica, dipl. inž. maš.
Julije Prelčec, dipl. inž. maš.

Projekat hidrotehničkih instalacija:
Olivera Balažević, dipl. građ. inž.

Projekat liftova:
Sida Bojović, dipl. inž. maš.
Zoran Aćimović, dipl. inž. maš.