MAJA MOMIROV

<<<

maja momirov

Maja Momirov (Novi Sad, 1985) je arhitekta i doktorant na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Na istom departmanu završila je integrisane osnovne i master studije 2010. godine. Od 2011. godine zaposlena je kao istraživač na projektu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Od 2012. godine aktivno učestvuje u nastavi kao saradnik na predmetima Arhitektonske konstrukcije i Uvod u Arhitektonski dizajn 1 i 2 na osnovnim studijama Departmana za arhitekturu i urbanizam. Autor je naučnih, stručnih, umetničkih i radova iz oblasti arhitektonskog projektovanja. Člаn je Društva аrhitekаtа Novog Sada (DaNS).