Tema nastupa

<<<

Komesari i Programski savet odabrali su pod-temu

  • „Politika“ (Politics) komesara Praškog kvadrijelana Ebi Koen.

(Ovaj dokument, javno je dostupan na zvaničnom internet sajtu Praškog kvadrijenala, http://www.pq.cz/res/data/345/036339.pdf).

Kao temu nacionalnog nastupa Srbije komesari i Programski savet odredili su temu:

  • „Proces“.

Problemska viđenja Komesara nacionalnog nastupa Srbije definisana su kratkim problemskim tekstovima.