Nastup Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015. godine

<<<

Nastup Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015. godine organizuju zajednički Muzej primenjene umetnosti (MPU) i Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju (SCen).

Nastup koncipira, vodi i realizuje Programski savet koji čini sedam članova. Po dva člana Saveta su imenovana od strane svakog od Organizatora. Jedan član Saveta je imenovan od strane Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizjanera Srbije (ULUPUDS). Dva člana Saveta su zajednički imenovana od strane Organizatora iz redova istaknutih umetnika i stručnjaka koji su imali ključnu ulogu u nastupima Srbije na Praškom kvadrijenalu 2007. i 2011. godine, kao i na Bijenalu scenskog dizajna. Po jedan imenovani predstavnik MPU i SCen-a ravnopravno predsedavaju radom Saveta.
Ko-predsedavajući Saveta vrše i dužnost Komesara nastupa.

Komesari nastupa su:

Programski savet , na predlog Komesara, imenovao je Kustosa Nacionalne postavke Miu David, kao i Kustoski tim Studentske postavke .

Tema nastupa i odabrani prostor 

Problemska viđenja Komesara nacionalnog nastupa Srbije 

Nacionalna sekcija 

Studentska sekcija