Vladan Perić

<<<

Vladan Peric

Vladan Perić (Zenica, 1990) je arhitekta. Osnovne studije arhitekture završio je 2013. godine na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Iste godine upisao je master akademske studije na istom fakultetu, modul Savremene teorije i tehnologije u arhitekturi. Master rad “Dramaturgija prostora: studija transformacija funkcija arhitekture” odbranio je 2014. godine pod mentorstvom profesora Radivoja Dinulovića. Školske 2014/15. godine upisuje Doktorske umetničke studije scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka. Za vreme studija učestvovao je na izložbama, radionicama i konferencijama nacionalnog i međunarodnog nivoa. Oblasti interesovanja su mu odnos događaja i prostora, i efemerna arhitektura.