Monika Ponjavić

<<<

Monika Ponjavic

Monika Ponjavić (Banja Luka, 1982) je arhitekta i teoretičar dramskih i audio-vizuelnih umjetnosti. Završila je integrisane osnovne i master studije na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Magistrirala je na združenim studijama na Univerzitetu u Amsterdamu, Univerzitetu u Helsinkiju i Univerzitetu Umetnosti u Beogradu (2013). Kao autor učestvovala je u brojnim umjetničkim produkcijama od kojih su najznačajnije saradnje sa: platformom Partizan Publik (Amsterdam) na projektu instalacije “Academy of  Work: Gastev’s Studio” u okviru četvoromjesečne izložbe “Alternativa: Materiality” u Gdanjsku (2012); BITEF Festivalom na projektu “Sama u Množini” u Beogradu (2012); organizacijom Yinzerspielen (New York City) na projektu instalacije i scenskog događaja “A Village in the Woods on a Hill at the Crossroads of the World” u Pitsburgu (2013). Koautor je rada “Tijelo nikad ne laže” (2010) sa kojim je učestvovala na Praškom Kvadrijenalu 2011. godine u okviru Arhitektonske sekcije, Mikser festivalu (2012) i 54. Oktobarskom salonu (2013). Učestvovala je na radionici PQ’11 Open Space Lab koju su vodili Dorita Hana i Omar Kan te je vodila niz radionica od kojih su najznačajnije BIT (Beograd) i WSD2013 (Kardif). Objavila je rad u časopisu Performance Research: On Scenography (2013). Autor je knjige “Filmske kustoske prakse: iz crne kutije u crnu kutiju bijele kocke” (2014).