Maja Đuričić

<<<

Maja Djuricic
Maja Đuričić (Beograd, 1989)
je scenograf. Osnovne studije scenografije na FPU u Beogradu završila je 2012.godine, a potom master studije iz iste oblasti (2013). Tokom studija radila je na više studentskih filmova u saradnji sa FDU i AU, video spotova, predstava i drugih kulturnih događaja. Na studijama je najviše angažovana na idejnim rešenjima scenografija za pozorišne komade. Diplomirala je sa scenografijom za operu “Karmen” Žorža Bizea. Magistrirala je na ideji spoja pozorišnog i filmskog medija u oblasti scenografije, na primeru inscenacije drame “Balkon” Žana Ženea. Tokom master studija dobila je nagradu “Milenko Šerban” za istraživački rad u ovoj oblasti. U svojoj kratkoj, ali šarolikoj karijeri, bavila se kako kostimom, tako i šminkom i maskom. Najveći deo njenih interesovanja usmeren je na istraživanju korelacije između režije i scenskog prostora kao psihološkog lika u delu.