Jelena Janev

Jelena Janev

Jelena Janev (Beograd, SFRJ, 1972) je vajarka.

Bavi se vizuelnim umetnostima, pre svega skulpturom i umetničkom instalacijom, i umetničkim radom u oblasti scenskog dizajna.

Godine 1998. diplomirala je, a 2004. magistrirala vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Godine 2021. stekla je zvanje Doktorumetnosti – scenskidizajnna studijskom programu Scenski dizajn, na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Doktorirala je na temu „Majčinstvo i rodni stereotipi u umetnosti: umetničko delo scenskog dizajna“.

Imala je deset samostalnih izložbi, u koje su ubrojani i performansi i scenske minijature, i preko trideset grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Bosna i Hercegovina). Dobila je Godišnju nagradu Akademije umetnosti za skulpturu (1997) i Nagradu Oktobarskog salona grada Novog Sada za skulpturu (1997), za skulpture „Portret šlem“ i „Portret kompas“. Bila je učesnik po pozivu više međunarodnih vajarskih i umetničkih simpozijuma, između ostalih simpozijuma skulpture u terakoti velikog formata „Terra“ u Kikindi (2002) i simpozijuma skulptura livenih u gvožđu„Iron Tribe“, u Las Vegasu, Nju Meksiko, Sjedinjene Američke Države (2007).Njena skulptorska instalacija „Bez naziva – Floating in Space“ od 2003. godine je u vlasništvu Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, a skulpture u terakoti velikog i srednjeg formatau stalnoj su postavci simpozijuma „Terra“.Grupa skulptura „Dialogue“je od 2007. godine u umetničkoj kolekcijiuniverziteta New Mexico Highlands University, Las Vegas, Nju Meksiko, Sjedinjene Američke Države.

Piše za časopis za pozorišnu umetnost „Scena“.Jedan je od autora zbornika u izdanju MSUV „Zbornik radova Skulptura: Medij. Metod. Društvena praksa. 2/ Sculpture: Medium. Method. Social Practice. 2“ (priredila Suzana Vuksanović i Ana Bogdanović).

Radila je kao nastavnik likovnog vaspitanja u Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ u Novom Sadu (1997–1998) i kao asistent pripravnik na smeru vajarstvo, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2000–2004). Držala je umetničke radionice za decu i odrasle u Nemačkoj i u Srbiji. Zaposlena je kao docent na Fakultetu tehničkih nauka 2012. godine,a od 2016. godine,drži umetničke predmetena Katedri za umetnost, Odsek za umetnost i dizajn, Departmana za arhitekturu i urbanizam.