Kontakt

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za arhitekturu i urbanizam


Adresa:
 Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad, Srbija

tel: +381 21 485 2471
e-pošta: scenskidizajn@uns.ac.rs

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.