Dragana Vilotić

<<<

dragana vilotic 01
Dragana Vilotić (Novi Sad, 1980) je arhitekta. Diplomirаla je 2005. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, sa projektom “Arhitektonska studija alternativnog pozorišta u rekonstruisanom i adaptiranom objektu Sportskog društva “Eđšeg” u Novom Sadu”, pod mentorstvom prof. dr Radivoja Dinulovića. Tokom 2013. godine pohađala je master studije – Scenska arhitektura i dizajn na istom fakultetu. Od 2006. godine rаdila je kao projektant saradnik u nekoliko projektantskih firmi u Novom Sadu, a od 2009. kao nadzor na izgradnji objekata. Od oktobra 2014. godine zaposlena je kao asistent na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka, na Katedri za umetnost primenjenu u arhitekturi, tehnici i dizajnu. Radila je kao saradnik na scenografiji za predstavu “Ostavite poruku” Srpskog narodnog pozorišta, u režiji Vide Ognjenović (2014). Oblast interesovanja su joj zvuk, muzika i prostor, kao i njihova fuzija.