Tatjana Babić

<<<

tatjana babic
Tatjana Babić (Novi Sad, 1970) je arhitekta. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Brogradu, a magistrirala 2010. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Bavi se istraživanjem savremenih arhitektonskih praksi i dizajnom arhitektonskih događaja. Zaposlena je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam od osnivanja – 1996. godine. Učestvovala je u radu više predmeta na svim godinama studija. U periodu od 2008. godine do danas u okviru nastavnog procesa predmeta ,,Uvod u arhitektonski dizajn“ realizovala je nekoliko istraživačkih projekata. Rezultate ovih radova prikazala je na konferencijama i izložbama nacionalnog karaktera. Bila je kustos više izložbi. Koordinator je galerije ,,Đura Kojić“ Fakulteta tehničkih nauka od 2008. godine i član Upravnog odbora Društva arhitekata Novog Sada od 2011. godine.