Dr Milena Dragićević Šešić

<<<

milena dragicevic sesic, foto izvor eenc.info

Dr Milena Dragićević-Šešić, redovni profesor Menadžmenta u kulturi i Teorije medija Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Rektor Univerziteta umetnosti, 2001 – 2004. Diplomirala 1975. Organizaciju kulturno-umetničkih delatnosti, magistrirala Nauke o dramskim umetnostima u oblasti organizacije kulturno-umetničkih delatnosti 1981. na FDU, a doktorirala Književne nauke – komunikologiju 1990. na Filološkom fakultetu u Beogradu. Usavršavanje na Univerzitetu Pariz VIII-Vincennes (Diplome d’etudes approfondies, 1976/77) i Pariz V Sorbonne (1977/78). Šef UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti. Profesor na Evropskoj diplomi kulturnog menadžmenta (Brisel), i profesor po pozivu na brojnim univerzitetima širom sveta. Učestvuje u nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima u domenu kulturne politike, kulture sećanja, urbane kulture, strateškog menadžmenta i održivog razvoja. Predsednik žirija za dodelu Evropske nagrade u domenu kulturne politike (2004 – 2011, Amsterdam). Objavila 15 knjiga i preko 150 radova. Prevođena na 17 jezika. Dobitnica visokog priznanja Ministarstva za obrazovanje Francuske: Vitez komandirskog reda «Akademskih palmi» (2003) i Zlatne plakete sa poveljom Univerziteta umetnosti u Beogradu 2004. Na studijskim programima arhitekture i scenskog dizajna predaje kulturalnu funkciju arhitekture i grada.