Milica Stojšić

<<<

Milica Stojsic

Milica Stojšić (Paraćin, 1984) po obrazovanju je arhitekta i dizajner svetla. Bavi se vizuelnim jezikom svetla i njegovim odnosom prema prostoru, kao i politikom percepcije u kontekstu umetnosti. Master studije arhitekture završila je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu (2009), da bi 2014. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu stekla zvanje master dramskog i audio-vizuelnog umetnika u oblasti dizajna svetla. Učestvovala na više nacionalnih i internacionalnih arhitektonskih konkursa, kao i na konkursima za nacionalnog predstavnika na Bijenalu arhitekture u Veneciji. Svojim kratkim filmovima BLANK i Savršen, bila je deo zvanične selekcije nekoliko internacionalnih filmskih festivala. Kao član Studentske sekcije učestvovala je na Praškom kvadrijenalu 2015. godine, na kojem su predstavnici Srbije nagrađeni Zlatnom medaljom za uspostavljanje dijaloga. Bavi se politikom percepcije i neuroestetikom, a video radove IM-PERFEKAT (2016) i in-somnis (2018) prikazala je u sklopu manifestacije Nedelja svesti o mozgu. Autor je dizajna svetla za više koncerata i pozorišnih predstava. Bavi se i fotografijom.