Mr Borut Vild

<<<

bv

Borut Vild (Murska Sobota, Slovenija 1954.) je grafički dizajner. Diplomirao je na Katedri grafike Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Autor je preko pedeset vizuelnih identiteta i dizajna za nekoliko stotina publikacija, knjiga i časopisa. Bio je art direktor i dizajner Centra za savremenu umetnost – Beograd, Beogradskog kruga, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i kompanije Politika. Izlagao je na 12 samostalnih i više od 100 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Radovi su mu publikovani u uglednim domaćim i inostranim časopisima i publikacijama. Jedan je od osnivača Međunarodne konferencije Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik, koja svakog marta okuplja najznačajnije autore regionalne, evropske i svetske dizajn scene. Rukovodilac je Seminara dizajna u Istraživačkoj stanici Petnica. Vanredni profesor je na departmanu Digitalne umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Na studijskim programima scenskog dizajna predavao je do 2019. godine.