Dr Irina Subotić

<<<

irina subotic

Irina Subotić je rođena 1941. godine u Beogradu. Diplomirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1965. godine, a doktorirala je na Univerzitetu u Ljubljani sa tezom “Likovni krug časopisa „Zenit” 1921—1926“. Između 1965. i 1978. godine bila je kustos Muzeja savremene umetnosti, a potom od 1979. do 1995. kustos Narodnog muzeja u Beogradu. Od 1991. do 2002. predavala je istoriju moderne umetnosti na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a od 1995. i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Organizovala je brojne izložbe jugoslovenske umetnosti XX veka u zemlji i inostranstvu, učestvovala na mnogim kongresima i simpozijumima u svetu, objavila tekstove о jugoslovenskoj avangardi, savremenoj umetnosti i muzeologiji na 23 jezika. Član je nacionalnih i internacionalnih stručnih udruženja (AICA, ICOM / CIMAM, Europa Nostra / Serbia Nostra) i dobitnik nekolicine uglednih nagrada. Na studijskom programu scenskog dizajna predaje likovnu umetnost u Jugoslaviji.