Predrag Šiđanin

<<<


Projekat-MP_per_15 CONFESSION - PILLORY, Neue Galerie Graz, Austria, 2008.

Umetnički performans i korišćenje prostora

Kulturni centar Novog Sada – KCNS, 20.04.2013. subota 18h

Na predavanju će, na osnovu ličnog izvođačkog iskustva, biti predstavljenja ad hock razmišljanja o korišćenju različitih tipova prostora, od scenskog do imaginarnog, a u funkciji umetničkog performansa: prostor kao inspiracija kreiranju umetničkog performansa; prostor kao ograničenje; prostor kao elemenat performansa; performans unutar različitih prostora; performans vs prostor; performans u sintezi sa prostorom.

Predrag Šiđanin (Novi Sad, 1953) je arhitekta i vizuelni umetnik. Bavi se integracijama informacionih tehnologija i teorija arhitekture i urbanizma, kao i video i kompjuterskom umetnošću. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a magistrirao i doktorirao na Delftskom univerzitetu za tehnologiju (Delft) u Holandiji. Sarađivao je na više naučnih i stručnih projekata sa univerzitetima u Portugaliji, Engleskoj, Italiji, SAD i Nemačkoj. Po povratku u Novi Sad, postaje prvi direktor Agencije za prostorno planiranje Vojvodine. Objavio je dve knjige, jednu naučnu u Holandiji (A Cognitive Framework for an Urban Environment Design Tool, 2001), a drugu stručnu u saradnji sa Bojanom Tepavčevićem (Maketarstvo, 2010). Autor je poglavlja u četiri međunarodne naučne knjige, kao i većeg broja naučnih i stručnih radova, objavljenih u časopisima ili prezentovanih na međunarodnim skupovima. Imao je veliki broj samostalnih i grupnih izložbi i nastupa na festivalima, u našoj zemlji i svetu. Sa svojom životonom saputnicom Majom Budžarov pokreće umetnički projektat pod nazivom „MP_art“ koji je u permanentnom procesu. Redovni je profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.


Fotografije: Aleksandra Pešterac

(deo predavanja)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.