NASTAVNICI I SARADNICI

 

 

NASTAVNICI SA ODSEKA ZA UMETNOST I DIZAJN
dr Radivoje Dinulović, redovni profesor
e-mail: r.dinulovic@uns.ac.rs
termin konsultacija: utorak, 11:30-13:00 časova 
Milan Aleksic mr Milan Aleksić, redovni profesor
e-mail: milan.aleksic@uns.ac.rs
Tatjana Dadic Dinulovic_foto Nemanja Knežević dr Tatjana Dadić Dinulović, redovni profesor
e-mail: td.dinulovic@uns.ac.rs
termin konsultacija: sreda, 14:00-15:30 časova
darko nedeljkovic mr Darko Nedeljković, redovni profesor
e-mail: d.nedeljkovic@uns.ac.rs
termin konsultacija: sreda, 10:30-12:00 časova
mirjana subotin nikolic mr Mirjana Subotin Nikolić, redovni profesor
e-mail: misunik@uns.ac.rs
termin konsultacija: četvrtak, 09:00-10:30 časova
Radoslav Milenkovic Radoslav Milenković, vanredni profesor
e-mail: r.milenkovic@uns.ac.rs
dr Romana Bošković Živanović, vanredni profesor
e-mail: romana.boskovic@uns.ac.rs
termin konsultacija: ponedeljak, 15:30-17:00 časova 
dr Mia David, docent
e-mail: mia.david@uns.ac.rs
termin konsultacija: ponedeljak, 12:45-14:15 časova
Jelena Janev mr Jelena Janev, docent
e-mail: jelena.janev@googlemail.com
termin konsultacija: petak, 14:00-15:30 časova
tatjana babic dr Tatjana Babić, docent
e-mail: tbabic@uns.ac.rs
termin konsultacija: sreda, 10:30-12:00 časova
480x270 dr Aleksandra Pešterac, docent
e-mail: a.pesterac@uns.ac.rs
dr Slađana Milićević, docent
e-mail: s.milicevic@uns.ac.rs
termin konsultacija: sreda, 12:00-13:30 časova
mr Tijana Palkovljević, docent
vladimir ilic Vladimir Ilić, docent
e-mail: vladimir.ilic@uns.ac.rs
termin konsultacija: petak, 13:30-15:00 časova

 

NASTAVNICI SA DEPARTMANA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU
  dr Radovan Štulić, redovni profesor
  dr Jelena Atanacković Jeličić, redovni profesor
dr Dragana Konstantinović, docent
e-mail: konstan_d@uns.ac.rs
termin konsultacija: ponedeljak, 10:00-11:30 časova
dr Ivana Bajšanski, docent
dr Ivana Miškeljin, docent
  dr Igor Maraš, docent
dr Saša Tkačenko, docent
dr Radomir Kojić, docent
dr Bojan Tepavčević, docent
  dr Marko Todorov, docent

 

NASTAVNCI SA DRUGIH DEPARTMANA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU
  dr Dragan Spasić, redovni profesor
dr Dušan Kovačević, redovni profesor
dr Alpar Lošonc, redovni profesor
  dr Nikola Đurić, vandredni profesor
dr Miodrag Žigić, docent
  dr Dragan Živanić, docent
dr Vesna Bogdanović, docent
  dr Sonja Pejić, docent
  Berić Andrijana, nastavnik stranih jezika
   

 

GOSTUJUĆI NASTAVNICI SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA U INOSTRANSTVU
michael ramsaur Majkl Remzor (Michael Ramsaur), profesor emeritus 
Stanford University, Stanford, SAD
e-mail: mram@stanford.edu
Marijeta Hočevar, profesor emeritus 
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana, Slovenija 
e-mail: meta.hocevar@guest.arnes.si  
Sean Crowley, foto izvor sajt WSD Šon Krouli (Sean Crowley), redovni profesor
Royal Welsh College for Music and Drama, Kardif, Vels
e-mail: sean.crowley@rwcmd.ac.uk
tomi janezic, foto izvor dubrovnik-festival.hr mr Tomislav Janežič, vanredni profesor
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana, Slovenija
e-mail: tomi.janezic@guest.arnes.si
MA Tomaš Žiška (Tomáš Žiška), docent
Pozorišnoj akademiji DAMU, Prag
ian evans foto izvor sajt WSD Ijan Evans (Ian Evans), docent
Royal Welsh College for Music and Drama,
Kardif, Vels
e-mail: ian.evans@rwcmd.ac.uk

 

GOSTUJUĆI NASTAVNICI SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA U SRBIJI
irina subotic dr Irina Subotić, profesor emeritus,
Univerzitet umetnosti, Novi Sad
e-mail: irinasubotic@sbb.rs
rapajic, foto-milos-cvetkovic Svetozar Rapajić, profesor emeritus,
Univerzitet umetnosti, Beograd
e-mail: svrapajic@gmail.com
  dr Miomir Mijić, redovni profesor 
Zivko Popovic dr Živko Popović, redovni profesor,
Akademija umetnosti, Novi Sad
e-mail: zivko.popovic@uns.ac.rs
dr Mirko Stojković, redovni profesor,
Fakultet dramskih umetnosti, Beograd
e-mail: mirko.stojkovic@gmail.com 
dr Nebojša Romčević, redovni profesor
Marko Ladjusic Marko Lađusić, redovni profesor,
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
e-mail: markoladjusic@gmail.com
Zoran Maksimović dr Zoran Maksimović, vanredni profesor,
Fakultet dramskih umetnosti, Beograd
e-mail: zokamaks@gmail.com
Dobrivoje Milijanovic dr Dobrivoje Milijanović, docent,
Fakultet dramskih umetnosti, Beograd
e-mail: dobrivoje@gmail.com
denes debrei, foto izvor infant.rs Deneš Debrei, vanredni profesor,
Akademija umetnosti, Novi Sad
dr Marina Milivojević Mađarev, docent
Ljubica Ristovski dr Ljubica Ristovski, docent
e-mail:
dr Andrija Pavlović, docent

 

SARADNICI  
dr um. Daniela Dimitrovska, asistent sa doktoratom
e-mail: d.dimitrovska@uns.ac.rs
dragana vilotic 01 Dragana Vilotić, asistent
e-mail: dragana.vilotic@uns.ac.rs
Sanja Maljkovic Sanja Maljković, asistent
e-mail: sanja.maljkovic@uns.ac.rs
Milica Stojsic Milica Stojšić, asistent
e-mail: milica.stojsic@uns.ac.rs
darinka mihajlovic Darinka Mihajlović, asistent
e-mail:
 Aleksandra Lozanović, asistent
e-mail: a.lozanovic@uns.ac.rs
Dragana Pilipović, istraživač saradnik
e-mail: d.pilipovic@uns.ac.rs
termin konsultacija: četvrtak, 10:00-12:00 časova
Bojana Nikolić, saradnik u nastavi
e-mail: bojana.nikolic@uns.ac.rs
Vladimir Savic Vladimir Savić, saradnik
e-mail: savicvladimir88@uns.ac.rs