NASTAVNICI I SARADNICI

NASTAVNICI SA ODSEKA ZA UMETNOST I DIZAJN
dr Radivoje Dinulović, redovni profesor
e-mail: r.dinulovic@uns.ac.rs
termin konsultacija: Ponedeljak od 13,30 do 15h
Tatjana Dadic Dinulovic_foto Nemanja Knežević dr Tatjana Dadić Dinulović, redovni profesor
e-mail: td.dinulovic@uns.ac.rs
termin konsultacija: Sreda, od 13,00 do 15,15h
mirjana subotin nikolic mr Mirjana Subotin Nikolić, redovni profesor
e-mail: misunik@uns.ac.rs
termin konsultacija: Petak, od 9,30 do 11,15h 
Radoslav Milenkovic Radoslav Milenković, vanredni profesor
e-mail: r.milenkovic@uns.ac.rs
dr Romana Bošković Živanović, vanredni profesor
e-mail: romana.boskovic@uns.ac.rs
termin konsultacija: Petak, od 10,30 do 12h
dr Mia David, vanredni profesor
e-mail: mia.david@uns.ac.rs
termin konsultacija: Sreda, od 11,30 do 13h
Jelena Janev dr um. Jelena Janev, docent
e-mail: jelena.janev@googlemail.com
termin konsultacija: Ponedeljak od 15 do 16,30h
tatjana babic dr Tatjana Babić, docent
e-mail: tbabic@uns.ac.rs
termin konsultacija: Ponedeljak, od 13,30 do 15h
480x270 dr Aleksandra Pešterac, docent
e-mail: a.pesterac@uns.ac.rs
termin konsultacija: Sreda, od 10,30 do 12h
dr Slađana Milićević, docent
e-mail: s.milicevic@uns.ac.rs
termin konsultacija: Petak, od 12 do 13,30h
vladimir ilic Vladimir Ilić, docent
e-mail: vladimir.ilic@uns.ac.rs
termin konsultacija: Sreda, od 14,15 do 15,45h
dr Andrija Pavlović, docent
e-mail: andorasi@gmail.com  
dr Daniela Dimitrovska, docent
e-mail: d.dimitrovska@uns.ac.rs
termin konsultacija: Utorak, od 15,30 do 17h
darinka mihajlovic Darinka Mihajlović, docent
e-mail:
termin konsultacija: Sreda, od 9 do 10,30h
Sanja Maljkovic dr Sanja Maljković, docent
e-mail: sanja.maljkovic@uns.ac.rs
termin konsultacija: Petak, od 13 do 14,30h
http://www.scen.uns.ac.rs/?page_id=33360 Andrija Dinulović, docent
e-mail: andrija.dinulovic@uns.ac.rs
termin konsultacija: Četvrtak, od 13,15 do 14,45h
Boris Miljković, gostujući profesor
e-mail:
Sođa Lotker, gostujući profesor
e-mail:
mr Tijana Palkovljević Bugarski , predavač van radnog odnosa
e-mail: tijanapalkovljevic@gmail.com
Zoran Dmitrović, predavač van radnog odnosa
e-mail: zoran_dmitrovic@yahoo.com
Željko Piškorić, predavač van radnog odnosa
e-mail:

 

NASTAVNICI SA DEPARTMANA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU
dr Radovan Štulić, redovni profesor
e-mail: radovan.stulic@gmail.com
  dr Jelena Atanacković Jeličić, redovni profesor
e-mail: jelenaaj@uns.ac.rs
dr Bojan Tepavčević, redovni profesor
e-mail: tepavcevicb@yahoo.com
dr Dragana Konstantinović, vanredni profesor
e-mail: konstan_d@uns.ac.rs
termin konsultacija: ponedeljak, 10:00-11:30 časova
dr Ivana Miškeljin, vanredni profesor
e-mail: miskeljin.ivana@gmail.com
  dr Igor Maraš, vanredni profesor
e-mail: igormarash@gmail.com
  dr Marko Todorov, vanredni profesor
e-mail: todorov.marko@gmail.com
dr Ivana Bajšanski, docent
dr Radomir Kojić, docent

 

NASTAVNCI SA DRUGIH DEPARTMANA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU
Teodor Atanacković dr Teodor Atanacković, profesor emeritus
e-mail: atanackovic@uns.ac.rs
  dr Dragan Spasić, redovni profesor
e-mail: spasic@uns.ac.rs
dr Dušan Kovačević, redovni profesor
e-mail: dusan@uns.ac.rs
dr Alpar Lošonc, redovni profesor
e-mail: alpar@uns.ac.rs
  dr Nikola Đurić, vandredni profesor
  dr Dragan Živanić, vanredni profesor
dr Vesna Bogdanović, vanredni profesor
e-mail: vesna241@uns.ac.rs
dr Miodrag Žigić, docent
e-mail: mzigic@uns.ac.rs
  dr Sonja Pejić, docent
e-mail: nael@uns.ac.rs
  Berić Andrijana, nastavnik stranih jezika
e-mail: aberic@uns.ac.rs
   

 

GOSTUJUĆI NASTAVNICI SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA U INOSTRANSTVU
michael ramsaur Majkl Remzor (Michael Ramsaur), profesor emeritus 
Stanford University, Stanford, SAD
e-mail: mram@stanford.edu
Marijeta Hočevar, profesor emeritus 
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana, Slovenija 
e-mail: meta.hocevar@guest.arnes.si  
Sean Crowley, foto izvor sajt WSD Šon Krouli (Sean Crowley), redovni profesor
Royal Welsh College for Music and Drama, Kardif, Vels
e-mail: sean.crowley@rwcmd.ac.uk
tomi janezic, foto izvor dubrovnik-festival.hr mr Tomislav Janežič, vanredni profesor
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana, Slovenija
e-mail: tomi.janezic@guest.arnes.si
MA Tomaš Žiška (Tomáš Žiška), docent
Pozorišnoj akademiji DAMU, Prag
ian evans foto izvor sajt WSD Ijan Evans (Ian Evans), docent
Royal Welsh College for Music and Drama,
Kardif, Vels
e-mail: ian.evans@rwcmd.ac.uk

 

GOSTUJUĆI NASTAVNICI SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA U SRBIJI
irina subotic dr Irina Subotić, profesor emeritus,
Univerzitet umetnosti, Novi Sad
e-mail: irinasubotic@sbb.rs
rapajic, foto-milos-cvetkovic Svetozar Rapajić, profesor emeritus,
Univerzitet umetnosti, Beograd
e-mail: svrapajic@gmail.com
  dr Miomir Mijić, redovni profesor 
Zivko Popovic dr Živko Popović, redovni profesor,
Akademija umetnosti, Novi Sad
e-mail: zivko.popovic@uns.ac.rs
dr Mirko Stojković, redovni profesor,
Fakultet dramskih umetnosti, Beograd
e-mail: mirko.stojkovic@gmail.com 
dr Nebojša Romčević, redovni profesor
Fakultet dramskih umetnosti, Beograd
e-mail: nebojsa.romcevic62@gmail.com
Marko Ladjusic Marko Lađušić, redovni profesor
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
e-mail: markoladjusic@gmail.com
denes debrei, foto izvor infant.rs Deneš Debrei, redovni profesor
Akademija umetnosti, Novi Sad
Zoran Maksimović dr Zoran Maksimović, redovni profesor,
Fakultet dramskih umetnosti, Beograd
e-mail: zokamaks@gmail.com
dr Marina Milivojević Mađarev, vanredni profesor
Akademija umetnosti, Novi Sad
e-mail: marinamadjarev@yahoo.com

 

 

SARADNICI  
dragana vilotic 01 dr. Dragana Vilotić, asistent
e-mail: dragana.vilotic@uns.ac.rs
termin konsultacija: Sreda, od 12 do 13,30h
Milica Stojsic dr. Milica Stojšić, asistent
e-mail: milica.stojsic@uns.ac.rs
termin konsultacija: Ponedeljak, od 11,30 do 13h
Janko Dimitrijević, asistent
e-mail:  j.dimitrijevic@uns.ac.rs
termin koncultacija: Utorak, od 11 do 13h 
Dragana Pilipović, asistent
e-mail: d.pilipovic@uns.ac.rs
termin konsultacija: Petak, od 15 do 16,30h
Maja Vilić, asistent
e-mail: ivanovicmaja@uns.ac.rs
termin konsultacija: Petak, od 10 do 11,30h
Luna Šalamon, asistent
e-mail: luna.salamon@uns.ac.rs
termin konsultacija: Sreda, od 11 do 12,30h
Marija Lipovski Marija Barna Lipkovski, istraživač saradnik
e-mail: marija.lipkovski@uns.ac.rs
Mia Knežević, istraživač pripravnik
e-mail: miaknezevic@uns.ac.rs
Zoja Erdeljan, istraživač pripravnik
e-mail: zojaerdeljan@uns.ac.rs
Vladimir Savic Vladimir Savić, stručni saradnik – laborant
e-mail: savicvladimir88@uns.ac.rs
termin konsultacija: Utorak, od 10 do 11,30h