Majkl Remzor (Michael Ramsaur)

michael ramsaur

Majkl Remzor (Michael Ramsaur) je profesor Dizajna svetla i direktor produkcije na Univerzitetu Stenford, gde je bio i direktor Departmana za dramu. Počasni je profesor na Centralnoj akademiji drame u Pekingu. Kao stručni savetnik radio je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Bavarskoj Pozorišnoj akademiji, Triniti koledžu u Dablinu i Univerzitetu umetnosti na Tajvanu. Bio je predsednik Međunarodne organizacije scenografa, pozorišnih arhitekata i tehničara OISTAT, a nedavno je izabran za saradnika Američkog Instituta za pozorišnu tehnologiju USITT. Držao je predavanja i stručne radionice u 19 zemalja. Kao dizajner svetla učestvovao je u preko 200 pozorišnih produkcija. Dobitnik je Fulbrajtove stipendije i brojnih nagrada za dizajn svetla. Organizator je Scenofest-a na Praškom kvadrijenalu i urednik digitalnog višejezičnog leksikona i rečnika stručnih termina pozorišnog dizajna.