CIKLUS RAZGOVORA „DIJALOZI O SCENSKOM DIZAJNU“

dijalozi o sd

Uvod u INFANT

26. april – 31. maj 2014.
Kulturni centar Novog Sada, klub „Tribina mladih“, Katolička porta 5
i Fakultet tehničkih nauka, sala „Ognjenka Milićević“, Trg Dositeja Obradovića 6

Ciklus razgovora „Dijalozi o scenskom dizajnu“ predstavlja nastavak serije predavanja koja su nastavnici Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu održali 2013. godine u Kulturnom centru Novog Sada pod naslovom „Šta je scenski dizajn?“.

Ove godine, nastavnici su ugostili sedam značajnih domaćih i stranih ličnosti iz oblasti scenske umetnosti, sa kojima su razgovarali o temama vezanim za njihov stvaralački odnos prema scenskom dizajnu kao specifičnoj oblasti interdisciplinarnog umetničkog delovanja. U ovom ciklusu su predstavljeni gostujući profesori, budući saradnici i istaknuti stvaraoci koji će učestvovati u nastavi scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u školskoj 2014/15. godini. Ciklus razgovora predstavljao je i deo priprema za upis na sve nivoe studija scenskog dizajna.

Urednici programa: Tatjana Dadić Dinulović i Radivoje Dinulović

Program:
Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, Univerzitetski klub
Dijalozi 06: Oliver Frljić i Tatjana Dadić Dinulović

Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, Univerzitetski klub
Dijalozi 05: Branko Pavić i Dragana Konstantinović

Kulturni centar Novog Sada, Pozornica Velike sale
Dijalozi 04:
Majkl Remzor (Michael Ramsaur) i Miljana Zeković

Kulturni centar Novog Sada, klub „Tribina mladih“
Dijalozi 03: Radoslav Milenković i Radivoje Dinulović

Kulturni centar Novog Sada, klub „Tribina mladih“
DIJALOZI 02: Miloš Sofrenović i Tatjana Dadić Dinulović

Fakultet tehničkih nauka, sala AH8
DIJALOZI 01: Tomi Janežič i Radivoje Dinulović

Snimatelj: Slavko Pavlović

Partneri u projektu:

LOGOI