Slađana Milićević

<<<

470x260 Sladjana Milicevic
Slađana Milićević (Tuzla, 1982) docent je i šef Katedre za umetnost i pomoćnik šefa Odseka za umetnost i dizajn Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Na istom fakultetu, 2008. godine završila je studije arhitekture, a 2018. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „DISOCIJATIVNI PROSTOR MODERNOSTI: Diskurs praznine u arhitekturi i vizuelnim umetnostima XX i početka XXI veka“. Nakon završenih studija, radila je kao projektant saradnik u nekoliko arhitektonskih biroa, učestvovala na brojnim arhitektonskim konkursima, kao i na nekoliko grupnih izložbi, gde je izlagala je svoj umetnički rad. Od 2012. radi na Fakultetu tehničkih nauka na studijskim programima u oblasti scenskog dizajna. Učestvovala je u kreiranju i akreditaciji kurikuluma za sva tri nivoa ovih studijskih programa (osnovni, master, doktorski), te u kreiranju silabusa za predmete u oblasti arhitekture, scenske arhitekture, teorije prostora, teorije i fenomenologije scenskog dizajna. Tokom rada u nastavi, učestvovala je u brojnim umetničkim projektima, gde je kao mentor vodila nekoliko studentskih radionica uglavnom u oblasti arhitekture i scenskog dizajna. Izlagala je naučne radove na konferencijama u zemlji i inostranstvu, te učestvovala u organizaciji naučnih skupova.