Slađana Milićević

<<<

470x260 Sladjana Milicevic
Slađana Milićević
 (Tuzla, 1982) je arhitekta i doktorant na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Na istom fakultetu 2008. godine je završila integrisane osnovne i master studije, nakon čega je učestvovala u nastavi kao demonstrator na predmetu Arhitektonske konstrukcije. Do 2012. radila je u praksi, kao saradnik u procesu arhitektonskog projektovanja. Trenutno radi kao asistent na novim studijskim programima scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.