Romana Bošković Živanović

470x260 Romana Boskovic

Romana Bošković Živanović (Čapljina, 1981) je arhitekta. Diplomirala je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, a doktorirala scenski dizajn na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Deluje u oblasti scenskog dizajna i tehničke produkcije, a u centru njenog interesovanja je scenska tehnika i tehnologija. Umetničke radove izlagala je i prikazivala na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama (BELEF, Mikser, INFANT, BINA), a kao tehnički producent učestvovala je na BITEF i BELEF festivalu. Objavila je niz stručnih tekstova u različitim publikacijama. Docent je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je i rukovodilac osnovnih akademskih studija Scenska arhitektura, tehnika i dizajn. Od 2014. godine je predsednik Komisije za tehnologiju OISTAT-a, Međunarodne asocijacije scenografa, pozorišnih arhitekata i tehničara.