Miljana Zeković

<<<

470x260 Miljana Zakovic

Miljana Zeković (Novi Sad, 1979) je arhitekta. Bavi se istraživanjem međusobnih veza savremene arhitekture i umetnosti, kao i analizom i unapređenjem umetničkog stvaralačkog procesa, projektovanja i obrazovanja. Njena primarna interesovanja kreću se u domenu efemerne i scenske arhitekture. Kao autor učestvovala je u brojnim umetničkim produkcijama, od kojih je najznačajnija saradnja sa grupom Kretaker (Krétakör) na Praškom Kvadrijenalu 2011. Ima značajno iskustvo u organizovanju i realizovanju kreativnih radionica za studente, kako na nacionalnom i regionalnom (Novi Sad, Beograd, Subotica (Srbija) i Banjaluka (BIH)), tako i na međunarodnom nivou (ISDSWE program Peking (NR Kina), WSD2013 Kardif (VB)). Docent je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Predaje arhitektonsko projektovanje, efemernu i scensku arhitekturu.