Karl Mičkei

<<<

470x260 Karl Mickei
Karl Mičkei je diplomirаo nа Univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka 2005. godine. Diplomski rad brani na predmetu Arhitektonsko projektovanje kod Prof. dr Radivoja Dinulovića sa projektom “Jedan savez i jedan hostel”. Projekat je nagrađen prvim mestom na konkursu diplomskih radova izvedenih u CAD softveru (oktobar 2005). Rаdio je u nekoliko projektantsko/izvođačkih firmi u Novom Sadu (2004-2011), gde se usavršava i upoznaje sa konkretnim radom u praksi. Od 2008. godine poseduje licence odgovornog projektanata i izvođača u oblasti arhitekture. Trenutno pohađa doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam (II godina), gde je zaposlen kao asistent na predmetima Arhitektonsko projektovanje 1/2 i Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa. Takođe je angažovan na fazama izrade dopuna i izmena na projektu Narodnog pozorišta u Subotici. Člаn je Inženjerske komore Srbije (IKS) i Društva аrhitekаtа Novog Sada (DaNS).