Dragana Pilipović

<<<

470x260 Dragana Pilipovic
Dragana Pilipović (1981) je diplomirani arhitekta-master, zaposlena kao istraživač na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na kojem pohađa i doktorske studije. Diplomirala je 2006. godine sa temom „Arhitektonska studija vinarije u Sremskim Karlovcima“. Kao saradnik u nastavi je radila na predmetima iz oblasti projektovanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Trenutno radi na katedri za Scenski dizajn na predmetima iz polja projektovanja, crtanja i grafičkog dizajna. Bila je zaposlena kao projektant-saradnik u arhitektonskom birou I’M architect & associates. Od 2008. do danas, kao istraživač, zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka, na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – „Tehnički i tehnološki uslovi i potencijali Arhitektonskih objekata za scenske događaje u Republici Srbiji“ (2008-2011.) i „Tehnički i tehnološki uslovi i potencijali domova kulture u Republici Srbiji“ (2011-2019.).  Član je projektnog tima u izradi glavnog arhitektonskog projekta za Naučno-tehnološki park u Novom Sadu i projekta unutrašnjeg uređenja dela zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Koautor je nekoliko nagrađenih konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma. Član je Društva arhitekata Novog Sada (DaNS).