Dragana Pilipović

<<<

470x260 Dragana Pilipovic

Dragana Pilipović je diplomirani arhitekta-master, zaposlena kao istraživač na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na kojem pohađa i doktorske studije. Diplomirala je 2006. godine sa temom „Arhitektonska studija vinarije u Sremskim Karlovcima“, a kao saradnik aktivno radi u nastavi na predmetima Arhitektonsko projektovanje I i II od 2006. godine i  Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa od 2011. Bila je zaposlena kao projektant-saradnik u arhitektonskom birou „I’M architect & associates“. Od septembra 2008-2011. bila je angažovana kao istraživač-stipendista Ministarstva prosvete i nauke na naučno-istraživačkom projektu „Tehničko-tehnološko stanje i potencijali arhitektonskih objekta za scenske događaje u Republici Srbiji“, a od 2011. na projektu „Tehničko-tehnološko stanje i potencijali arhitektonskih objekta Domova kulture u Republici Srbiji“ – Ministarstva prosvete i nauke. Član je projektnog tima u izradi glavnog arhitektonskog projekta „Naučno-tehnološki park“ Univerziteta u Novom Sadu (deo FTN-a). Koautor je nekoliko nagrađenih konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma.