Dragana Konstantinović

<<<

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dr Dragana Konstantinović, dipl.inž.arh, asistent je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka, na predmetima iz oblasti arhitektonskog projektovanja. Diplomirala je 2003. na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, magistrirala 2009. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, doktorirala januara 2014. godine na Fakultetu tehničkih nauka sa tezom „Programske osnove jugoslovenske arhitekture: 1945-1980”.
Aktivni je projektant i istraživač na projektima Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Objavila je veći broj naučnih i stručnih radova, izlagala na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Predaje arhitektonsko projektovanje kao i niz predemata iz oblasti istorije arhitekture, umetnosti i kulture.