Aleksandra Pešterac

 480x270

Aleksandra Pešterac (Bečej, 1984) je arhitekta. Bavi se arhitektonskim projektovanjem, sa fokusom na scensku arhitekturu. Diplomirala je i doktorirala na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Docent je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je angažovana na predmetima iz oblasti scenske arhitekture. Šef je Katedre za scenski dizajn. Bila je pomoćnik šefa Odseka za umetnost i dizajn Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, kao i direktor Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju – Scen (OISTAT Centar za Srbiju) od 2015. do 2020. godine. Kao projektant je učestvovala u izradi nekoliko arhitektonskih projekata, među kojima su najznačajniji projekat idejnog projekta scenske arhitekture sa dizajnom scensko-gledališnih prostora Omladinskog kulturnog distrikta i Kulturne Stanice Novo naselje, glavni projekat unutrašnjeg uređenja dela zgrade Narodnog pozorišta u Subotici, kao i glavni arhitektonski projekat Naučno-tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu (deo FTN-a). Objavila je nekoliko radova na međunarodnim konferencijama, kao i u domaćim časopisima. Koautor je nekoliko nagrađenih projekata iz oblasti arhitektonskog projektovanja. Aktivno učestvuje kao autor ili mentor u brojnim grupnim izložbama i radionicama. Dobitnik je nagrade „Ranko Radović” za 2013. godinu, kao jedan od autora za projekat „Nevidljivi gradovi”, u kategoriji televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentcije. Bila je direktor nastupa Srbije na Praškom kvadrijenalu 2019. godine, a rukovodila je i pripremom i realizacijom nastupa Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015. godine, koji je nagrađen Zlatnom medaljom za uspostavljanje dijaloga. Član je OISTAT centra Srbije i predstavnik komisije za arhitekturu. Član je Društva arhitekata Novog Sada (DaNS) i Inženjerske komore Srbije (IKS).