Višnja Žugić

<<<

470x260 Visnja Zugic 02
Višnja Žugić (Bačka Topola, 1985) je arhitekta. Završila je integrisane osnovne i master studije na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu 2010. godine, a na istom fakultetu je student doktorskih studija na studijskom programu Arhitektura i urbanizam. Aktivno učestvuje, kao autor ili mentor, u grupnim izložbama i radionicama koje se bave temama prostora i događaja, prosotra i tela i efemernom arhitekturom. Koautor je nekoliko nagrađenih radova iz oblasti arhitektonskog projektovanja i videa. Radi kao asistent na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, u oblasti arhitektonskog projektovanja, efemerne arhitekture i scenske arhitekture.