Simona Štulović

Simona Štulović (Kragujevac, 1996.) je arhitekta. Završila je osnovne i master studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Master tezu i projekat na temu ,,Trg republike – središte kulture : Teatar kao aktivator javnog prostora grada”, odbranila je u studiju prof. emeritusa Branislava Mitrovića. Ovim radom je nastavila istraživanja prostora spektakla, umetnosti i scene kao neizostavne sociološke komponente razvoja grada i budućih mesta kulture.  Od osnovnih akademskih studija se aktivno bavi projektantskom praksom i učestvuje u nizu arhitektonskih konkursa i izložbi. Među nagradama i izložbama, izdvojila bi – Otkup na konkursu za rekonstrukciju stadiona ,,Rajko Mitić(dA, 2018), učestvovanje na Balkanskom arhitektonskom bijenalu(dA,ZDL studio-2019,2021.) i izložbu ,,Muzej Dunava u Kolarčevoj zadužbini, u sklopu Dana Dunava 2020. godine. Nakon istraživanja savremenih scena i re-definisanja prostornih obrazaca ,,kuća” kulture, na studijama, nastavlja svoje akademsko usavršavanje na Doktorskim studijama Scenskog dizajna u Novom Sadu (2022.) Trenutno radi kao arhitekta u ZDL studiju u Beogradu. 2022. postaje ko-osnivač umetničko-arhitektonske prakse – Sinhro, koja ima za cilj da multidisciplinarnim pristupom izgradi svojstveni izraz sa akcentom na scenski dizajn i arhitekturu.