Aleksandra Novitović

Aleksandra Novitović (1993, Užice) je samostalni likovni umetnik iz oblasti slikarstva i vajarstva. Osnovne i master akademske studije završila je na Fakultetu likovnih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu na slikarskom odseku u klasi profesora Dobrice Bisenića, i vajarskom odseku u klasi profesorke Olivere Karajanković Parlić. Polje delovanja umetničkog instražvanja vezano je za unutrašnja psihička stanja čoveka koja ispoljava kroz najrazličitije materijale i tehnike. Master rad „Portret kao projekcija psiholoških stanja“ odraz je lične poetike koja se oslanja na jungovske pojmove tumačene kroz ličnu umetničku praksu.  Aktivno učestvuje na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji.