CIKLUS PREDAVANJA „ŠTA JE SCENSKI DIZAJN?“

sta je SD

Prvi ciklus predavanja 2012/13. posvećen je temi „Šta je scenski dizajn?“, a organizovan je povodom osnivanja novih studijskih programa Scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. U okviru ciklusa su predstavljeni nastavnici sa Departmana za arhitekturu i urbanizam FTN-a, koji će predavati na novim studijskim programima.

Organizatori programa: FTN i Kulturni centar Novog Sada.
Urednici programa: Radivoje Dinulović, Tatjana Dadić Dinulović i Romana Bošković


Tatjana Dadić Dinulović: Scenski dizajn kao umetnost

Darko Nedeljković: Proces stvaranja jedne pozorišne predstave

Svetozar Cvetković: Glumac i scena

Romana Bošković: Tehnologija i spektakl

Jelena Todorović: Politika čudesnog – državni spektakl i scenski dizajn

Miljana Zeković: Scenski dizajn u site specific projektima

Milan Aleksić: Fotografija i pozorište

Slobodan Danko Selinkić: Arhitektura javnog gradskog prostora kao okvir scenskih događaja

Predrag Šiđanin: Umetnički performans i korišćenje prostora (deo predavanja)

Radivoje Dinulović: Učenje scenskog dizajna i scenski dizajn kao učenje