Radovan Štulić

Radovan Štulić (Novi Sad, 1965) je diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a magistrirao i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Uža oblast njegovog naučnog interesovanja je konstruktivna geometrija i njena interakcija sa kompjuterskom grafikom (modeliranje krivih i površi i problemi njihove 3D prezentacije, prostorni modeli planimetrijskih preslikavanja; primene u medicini, biomehanici i sportskom inženjerstvu), kao i edukacijski aspekti geometrije i grafike za tehničke struke.