Darko Sekulić

Darko Sekulić (Novi Sad, 1997) diplomirao je u oktobru 2021. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na smeru Scenska arhitektura, tehnika i dizajn sa radom Idejno rešenje Centra za urbani razvoj i psihogeografiju. Za vreme osnovnih studija bio je član tehničkog tima, zaduženog za realizaciju vannastavnih programa u prostoru Scenske laboratorije Borislav Gvojić i drugih događaja u organizaciji Odseka za umetnost i dizajn, Fakulteta tehničkih nauka. Takođe bio je deo tima koji je realizovao događaj SCENlab_Dancefloor u febrauaru 2020. godine. U istom periodu bio je angažovan kao demonstrator na osnovnim studijama scenske arhitekture, na predmetima Arhitektura scene 1 i 2. Krajem 2020. i početkom 2021. godine bio je učesnik dva međunarodna arhitektonska konkursa, pored toga bio je učesnik 43. Salona arhtiekture u Beogradu i 56. Salona arhitekture u Zagrebu. U slobodno vreme rekreativno se bavi tenisom.