Autori i projektanti

Investitor: Grad Novi Sad, Uprava za imovinu i imovinsko- pravne poslove

Nosilac izrade projektne dokumentacije: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Dekan: Dr Rade Doroslovački, redovni profesor
Departman za arhitekturu i urbanizam
Direktor: Dr Jelena Atanacković Jeličić, redovni profesor

Odsek za umetnost i dizajn
Rukovodilac: Dr i dr um. Tatjana Dadić Dinulović, redovni profesor
Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju (Scen)
Direktor: Dr Aleksandra Pešterac, docent

Autorski tim
Radivoje Dinulović, dipl. inž. arh.
Aleksandra Pešterac, mast. inž. arh.
Slađana Milićević, mast. inž. arh.
Igor Maraš, mast. inž. arh.
Vladimir Ilić, dipl. inž. arh.
Romana Bošković Živanović, mast. inž. arh.
Ivana Miškeljin, mast. inž. arh.
Marko Todorov, mast. inž. arh.
Jelena Atanacković Jeličić, mast. inž. arh.
Dejan Ecet, mast. inž. arh.
Vladimir Savić, mast. inž. arh., mast. um. scen. diz.
Dragana Pilipović, mast. inž. arh.
Aleksandra Rakić, dipl. inž. scen. arh. teh. diz., mast. um. scen. diz.

Koordinatori projekata scenske arhitekture za objekte 6 i 9/10 u OKD: Dr Slađana Milićević, docent; Dr Aleksandra Pešterac, docent
Koordinator projekata enterijera za objekte 6 i 9/10 u OKD: Vladimir Ilić, docent
Rukovodilac konsultantskog tima prostorne akustike za objekte 6 i 9/10 u OKD Dr Miomir Mijić, redovni profesor
Koordinator projekata scenske tehnologije za objekte 6 i 9/10 u OKD: Vladimir Savić, laborant
Rukovodilac projekata scenske tehnike i tehnologije za objekte 6 i 9/10 u OKD: Radisav Marić, dipl. inž. arh.
Koordinatori projekata scenske arhitekture za objekat KS Novo Naselje: Dr Radivoje Dinulović, redovni profesor; Dr Igor Maraš, vanredni profesor
Koordinator projekata enterijera za objekat KS Novo Naselje: Dr Marko Todorov, vanredni profesor
Rukovodilac konsultantskog tima prostorne akustike za objekat KS Novo Naselje Dr Miomir Mijić, redovni profesor
Koordinator projekata scenske tehnologije za objekat KS Novo Naselje: Vladimir Savić, laborant
Rukovodilac projekata scenske tehnike i tehnologije za objekat KS Novo Naselje: Dr Miomir Mijić, redovni profesor