Andrea Sabo

Andrea Sabo (Pančevo, 1997) diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na smeru Arhitektura sa radom Tradicionalna vojvođanska kuća u kontekstu savremenog stanovanja, primer obnove i adaptacije. Dalje formalno obrazovanje nastavlja na istom fakuletu 2021. godine, upisuje master studije Scenske arhitekture i dizajna. Tokom studiranja neformalno izučava gradnju zemljom. Interesuje se za otkrivanje i definisanje alternativnih pristupa projektovanju, kako primenom prirodnih materijala i principa ekološke gradnje u oblikovanju, tako i prenošenjem principa scenske arhitekture i dizajna na artikulaciju arhitektonskog prostora