MASTER STUDIJE – GENERACIJA 2021/2022.

MAS SCENSKA ARHITEKTURA I DIZAJN

 

Andrea Sabo
Danijela Matović
Ivana Vukadinović
Katarina Cimbaljević
Marija Milosavljević
Marija Varga
Milena Grošin
Milica Surutka
Nikola Stojadinović

MAS SCENSKA ARHITEKTURA I TEHNIKA