OPOMNIK PROSTORI TOKOVI 14.-18.SEP // REMINDER SPACES CURRENTS

OPOMNIK PROSTORI TOKOVI 14.-18.SEP // REMINDER SPACES CURRENTS

 

OPOMNIK PROSTORI TOKOVI 14.-18.SEP // REMINDER SPACES CURRENTS

 

Ustvarjalni center za umetniško raziskavo, kreacijo, rezidenco in edukacijo Krušče
___________________________________________________________________
Krušče Creative Center for Artistic Research, Creation, Residency and Education
 
PRIJAVITE SE
&
PROSIMO, DA POSREDUJETE INFORMACIJO ZAINTERESIRANIM
APPLY
&
PLEASE FORWARD THE INFO TO THOSE WHO MIGHT BE INTERESTED

 

V okviru malih festivalov Ustvarjalnega centra Krušče 

PROSTORI in TOKOVI od 14. do 18. septembra

 

Vrsta izjemnih gostov, ki jih je nujno srečati!

 

 

In the frame of the little festivals of Krušče Creative Center 

SPACES and CURRENTS from September 14th to 18th

 

A number of exceptional must meet guests!

Radivoje Dinulović (delavnica, predavanje, pogovor / workshop, lecture, conversation TEKOČI PROSTORI / FLOWING SPACES )

Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (prenos delovne seanse v živo s pesmimi tradicije / live online work session on songs of tradition)

Kristijan Krajnčan, Igor Matković (koncert / concert)

Katja Legin (jutranja vadba za entuziaste / morning body warmup for enthusiasts)

– Lan Pečjak psihodinamska psihoterapevtska delavnica TELO V TOKU IN PROSTORU / psychodynamic psychotherapy workshop BODY IN CURRENT AND SPACE

Kerstin Wagner (predavanje in pogovor o nano-koreografiji / lecture and conversation about nano-choreography)

Janez Janša (performativno predavanje / lecture performance ZRAČNI MOST / AIRLIFT)

Mala Kline (izkustvena delavnica PRETAKANJE MED NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI PROSTORI ter predpremiera filma VENERA: med ujetostjo in letenjem / experiential workshop STREAMING BETWEEN INNER AND OUTER SPACES and preview of the film VENERA: between captivity and flying)

– Hedva Novich, Vladimir Milošević (psihodramska delavnica / psychodrama workshop)

– Sue Daniel (online), Tomi Janežič (psihodramska delavnica / psychodrama workshop)

Branko Hojnik (izkustvena delavnica in pogovor / experiential workshop and conversation)

Ernest Ženko (predavanje in pogovor / lecture and conversation UTOPIJA, DISTOPIJA, HETEROTOPIJA / UTOPIA, DYSTOPIA, HETEROTOPIA)

Matej Recer, Gregor Zorc (predstava / performance KAKO SMO PRIŠLI DO SEM? / HOW DID WE GET HERE?)

Bojana Kunst (predavanje / lecture UBEŽNIŠTVA UMETNOSTI: nekaj misli o umetnosti in skrbi / ASYLUMS OF ART: some thoughts on art and care)

Lućija Travičić (pogovor / conversation)

Nina Rajić Kranjac (pogovor / conversation)

Vili Matula (izkustvena delavnica / experiential workshop NASTOPAM IZSTOPAM / I PERFORM I STAND OUT ter predstava / performance NASTOPAM IZVAJAM / I PERFORM I PERFORM)

–  Marina Rosso (projekcija filma / film projection)

itd. / etc.

 

Dogodek:

 

https://www.facebook.com/events/3017669891891008/

https://www.linkedin.com/events/6816482208786788352/about/

 

Info in prijave / Info and application:

 

krusce@gmail.com


 
Program bo izveden v skladu s priporočili NIJZ ter morebitnimi ukrepi za zamejitev širjenja koronavirusa. Za vse udeležene velja PCT pogoj.
 
Program will implement National Institute of Public Health recommendations and measures for restriction of coronavirus spread. For everyone involved vaccinated- tested- recovered rule applies.
 

Informacije in prijave / Information and applicationskrusce@gmail.com
 

Mali festivali potekajo za omejeno število udeleženih.
Little festivals take place for a limited number of participants.

V društvenih prostorih Ustvarjalnega centra Krušče je mogoče prespati v hišah za umetniške rezidence ali v šotorih. Preverite zasedenost.

 
Association managing Krušče Creative Center offers the possibility of accommodation in houses for artistic residency or in tents for a limited number of people. Check availability.
 
Lahko pridete za en dan ali vse dni.
 Welcome for one or all days.

 
 
PRISPEVKI / CONTRIBUTIONS:
Če študirate, se educirate v psihoterapiji, ste v samostojnem umetniškem poklicu, v pokoju ali v psihodramski skupini na Kruščah: 375 eur (5 dni), 320 eur (4 dni), 255 eur (3 dnevi), 180 eur (2 dneva), 95 eur (1 dan)

 

Students, psychotherapy trainees, freelance artists, retirees, members of Krušče psychodrama group:  375 eur (5 days), 320 eur (4 days), 255 eur (3 days), 180 eur (2 days), 95 eur (one day)

 

Za ostale: 425 eur (5 dni), 360 eur (4 dni), 290 eur (3 dnevi), 205 eur (2 dneva), 110 eur (1 dan)

 

Others:  425 eur (5 days), 360 eur (4 days), 290 eur (3 days), 205 eur (2 days), 110 eur (1 day)
PRIJAVE Z NAKAZILOM DO ZAPOLNITVE MEST / BANK TRANSFER OF THE FEE COUNTS AS AN APPLICATION (UNTIL ALL PLACES ARE FILLED)
DRUŠTVO STUDIO ZA RAZISKAVO UMETNOSTI IGRE
DRUŠTVO ZA UMETNIŠKO RAZISKAVO, KREACIJO, REZIDENCO IN EDUKACIJO KRUŠČE
ASSOCIATION STUDIO FOR RESEARCH ON THE ART OF ACTING
Krušče 2
1380 Cerknica
SLOVENIJA / EU
Davčna številka / TAX number: 29252792
Bančni račun / Bank account: SI56 6100 0001 9352 720
SWIFT: HDELSI22
Naslov banke / Bank address: DELAVSKA HRANILNICA D.D. Miklošičeva 5, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

 
 
 
Z ustvarjalnimi izzivi in delom v skupini se v poklicu srečuje vsaj 40% aktivnega delovnega prebivalstva. Raziskave kažejo, da sodelujoči v ustvarjalnih poklicih plačujejo psihološki davek. Odnosi in dinamika v skupinah temeljno označujejo same ustvarjalne procese in to, koliko smo z njimi poklicno in (med)osebno izpolnjeni. Več študij dokazuje, da je človek najbolj ustvarjalen, ko se dobro počuti.
 

40% of active working population encounters creative challenges and group work as part of their job. Researches show that workers in creative professions pay a psychological price. Relations and group dynamics determine creative processes and our professional and (inter)personal fulfilment. Various studies prove that an individual is most creative when feeling well.
 

Ustvarjalni center Krušče je prostor soočanja z izzivi v ustvarjalnih procesih ter poti do novega odzivanja nanje. Ustvarjalnost razume kot kraj, kot ljudi, kot proces in kot kreacijo. Omogoča bivanje, delo, izobraževanje, oskrbo, prosti čas in pretok. Je prostor preizkušanja novega, izpraševanja meja, ustvarjanja izvirnega na podlagi poznanega brez strahu pred neuspehom.
 
Krušče Creative Center is a space of confrontation with challenges in creative processes and of a new response to them. Creativity is understood as a space, as people, as a process and as a creation. It enables residence, work, education, supply, free time and flow. It is a space of testing new, questioning the limits, creating the original on the basis of known without fear of failing.

 

Mali festivali TELESA, PROSTORI, TOKOVI, SVETOVI in mali festival psihodrame sledijo priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije glede vpliva umetnosti na zdravje. Program je podprt je s strani Centra za kreativnost, Ministrstva za kulturo RS in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
Little festivals BODIES, SPACES, CURRENTS, WORLDS and Krušče little festival of psychodrama follow recommendations of the World Health Organisation concerning beneficial effect of art on health. Program is supported by the Center for Creativity, the Ministry of Culture and the European Union from the European Regional Development Fund.
 
 
 
Povezava do FB dogodka:        
                                                                       Link to the FB event
 
Bodite zdravo in kreativno!                                                                  
Stay healthy and creative!
 
Ekipa Ustvarjalnega centra Krušče
    The team of Krušče Creative Center
 
 

 

 

 

This email was sent to radivoje.dinulovic@gmail.com

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Studio for Research on the Art of Acting · Krusce 2 · Krusce 1380 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp