LAST MINUTE POZIV ZA SKUPINSKE UMETNIŠKE REZIDENCE

LAST MINUTE POZIV ZA SKUPINSKE UMETNIŠKE REZIDENCE

med 5. julijem 2021 in 1. avgustom 2021 v trajanju od 1 tedna do 1 meseca 

LAST MINUTE OPEN CALL FOR GROUP ARTISTIC RESIDENCIES

from July 5th to August 1st 2021 lasting from 1 week to 1 month

Rok prijave: 20. junij 2021

Application deadline: June 20th 2021

 

 
 
Skupinska umetniška rezidenca poteka v Ustvarjalnem centru Krušče Društva Studio za raziskavo umetnosti igre v bližini Cerknice z opremljenimi notranjimi in zunanjimi prostori za bivanje in ustvarjalno delo.
 

Skupine in kolektivi z različnih ustvarjalnih področij se lahko prijavijo z opisom predvidenega dela in bivanja v rezidenci ter referencami sodelujočih. V primeru dveh manjših skupin ali če je skupina večja od 16 ljudi, je mogoča namestitev v šotorih.
 

 

The group artistic residency takes place at Krušče Creative Center of Association Studio for Research on the Art of Acting near Cerknica with indoor and outdoor spaces for living and creative work.

Collectives and groups from different creative fields can apply with the description of the proposed work in the residency and participants’ CVs. In case of two smaller groups, or if the group is bigger than 16 people, accommodation in tents is also possible.

 
USTVARJALNI CENTER KRUŠČE
 
Ustvarjalni center Krušče je umetniško naselje ob samem robu gozda v mirnem kraju s samo peščico stanujočih, kamor prihajajo ljudje z vsega sveta. Gre za prostor medpoklicnega, medgeneracijskega, lokalnega in mednarodnega povezovanja, v katerem se srečujejo tako ljudje iz umetniških poklicev kot ustvarjalni ljudje z drugih področij, posebej psihoterapije in mentalnega zdravja, pedagogije ter vseh področij dela s skupinami.
 
Posestvo se razteza na nekaj parcelah s skupno 6 stavbami, kjer je nekoč na glavni poti s hribov v dolino bila domačija, ki je trgovala z lesom in imela gostilno, po 2. svetovni vojni pa je bila v največji od hiš tudi šola. Na sosednji parceli je bila trgovina. Kasneje so cesto uredili nižje in Krušče so postale umaknjen in miren kraj.
 
Center ima več kot 500 m2 obnovljenih prostorov za skupinsko bivanje in delo.
Krušče združujejo možnost umika v ustvarjalno osamo sredi narave in hkraten dostop do avtocestnih povezav, glavnega mesta ter mej s Hrvaško in Italijo.
Nahajajo se v sredini trikotnika med Rakitno, Novo Vasjo in Cerknico, uro vožnje z avtom tako do ljubljanskega kot do tržaškega letališča, sredi notranjskih gozdov v bližini naravnih in drugih znamenitosti, 15 minut od treh jezer v treh različnih smereh: Bloškega jezera, Rakitniškega jezera in Cerkniškega jezera, enega največjih presihajočih jezer v Evropi. Od tod se je mogoče s kolesom ali celo peš odpraviti do slapa Kotel ali do slapov v zgornjem delu Pekla nad Brezovico pri Borovnici, kot tudi do Krpanove Svete Trojice, Blok ali do Slivnice, čisto nad Kruščami pod Kranjčami, povsem blizu Evropske pešpoti E-7 (Sveti Vid) pa je tudi v gozdu skriti slap Gora na Mali Cerkniščici.
 

KRUŠČE CREATIVE CENTER

Krušče Creative Center is an artistic estate at the very edge of a forest in a quiet village with only a few inhabitants, where people come from all over the world. It is a space of interprofessional, intergenerational, local and international connection of artistic professionals as well as creatives from other fields, especially psychotherapy and mental health, pedagogy and all fields that include group work.

The estate stretches over several parcels with 6 buildings, where once on the main path from the hills to the valley a homestead traded in timber and had an inn. After World War II the local school was set in the largest of the houses for a short period. There was also a shop on the adjoining parcel. When the main road’s course was changed, Krušče became a secluded and peaceful place.

The center has more than 500 m2 of renovated spaces for group accommodation and work. Krušče combines the possibility of retreating into creative solitude in the middle of nature and simultaneous access to motorway connections, the capital and the borders with Croatia and Italy. It is located in the middle of a triangle between Rakitna, Nova Vas and Cerknica, an hour drive to Ljubljana and Trieste airports, in Notranjska forests close to several natural and cultural sites, 15 minutes from three lakes in three different directions: Bloke Lake, Rakitna Lake and Lake Cerknica, one of the largest intermittent lakes in Europe. From here it is possible to go by bike or even on foot to Kotel waterfall or to the waterfalls in the upper part of Pekel gorge above Brezovica near Borovnica, as well as to Krpan’s Holy Trinity, Bloke or Slivnica. Under Kranjče, just above Krušče, very close to the European footpath E-7 (Sveti Vid) is also Gora waterfall on Mala Cerkniščica.
 

 

Informacije o prispevku in prijave / Information on contribution and applications: krusce@gmail.com

 
 
 
Bodite zdravo in kreativno!                                                                  Stay healthy and creative!

 

Ekipa Ustvarjalnega centra Krušče

    The team of Krušče Creative Center
 
Sledite nam na …
Follow us on…
Creative Center Krušče
LinkedIn
 

Studio za raziskavo umetnosti igre je zavod za kulturno dejavnost, ki se ukvarja z umetniško, pedagoško, raziskovalno in rezidenčno dejavnostjo na področju igre. Studio je od leta 1996 realiziral vrsto mednarodnih projektov (gledališke koprodukcije, raziskovalni in izobraževalni programi, umetniške izmenjave in rezidence) ter v Sloveniji gostil vrhunske igralske pedagoginje in pedagoge, strokovnjakinje in strokovnjake s področja psihodrame ter umetnice in umetnike z vsega sveta. Studio izvaja veliko svojih dejavnosti v okviru delovnega centra na Kruščah, zaselku v bližini Cerknice. Zaradi tega je bilo leta 2018 na Kruščah ustanovljeno tudi društvo Studio za raziskavo umetnosti igre – Društvo za umetniško raziskavo, kreacijo, rezidenco in edukacijo Krušče. Od začetka obnove leta 2006 so Krušče gostile umetnice in umetnike ter strokovnjakinje in strokovnjake iz vse Evrope, Rusije, ZDA, Avstralije itd. s področja uprizoritvenih umetnosti, filma, glasbe, likovne umetnosti in književnosti, posebno mesto pa zavzema tudi raziskovalno-izobraževalna dejavnost na področju psihodrame in psihoterapije. Krušče sledijo svojstvenemu načinu organizacije, financiranja, distribucije ter izmenjave umetnosti v sodobnem času, zaradi česar postajajo pomemben in prepoznan prostor raziskave in refleksije ustvarjalnosti tako v Sloveniji kot v širšem mednarodnem prostoru.

 
Studio for Research on the Art of Acting works as an institute for cultural activities devoted to artistic, educational, research, and residency activities in the field of acting. Since 1996 Studio has realized numerous international projects (theatre co-productions, research and educational programs, artistic exchanges and residencies) and hosted a number of distinguished acting teachers, experts in psychodrama and artists from all over the world. Studio holds most of its activities at the workcenter in Krušče, a small village near Cerknica. Since the beginning of the estate renovation in 2006, Krušče hosted performing arts, film, music, fine arts, and literature artists and experts from all Europe, Russia, USA, Australia etc. Beside that importance is also given to the research and educational activities in psychodrama and psychotherapy. Following its own particular way of dealing with the question of how to organize, finance, distribute and exchange art in the current modernity, Krušče is becoming recognized and valued as an important space for investigation and reflection of creativity in Slovenia as well as internationally.

 

Copyright © 2020 Studio for Research on the Art of Acting – Krušče Association for Artistic Research, Creation, Residency and Education

All rights reserved. 
To e-sporočilo ste prejeli, ker ste prijavljeni na Krušče Newsletter. 

Our mailing address is: 
Studio za raziskavo umetnosti igre – Društvo za umetniško raziskavo, kreacijo, rezidenco in edukacijo Krušče
Krušče 2
1380 Cerknica
Slovenia

 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.