Nagradni konkurs za mlade umetnike – Evropa je ovde 2021

Delegacija Evropske unije u Srbiji raspisala je tematski, umetnički konkurs za dostavljanje predloga angažovanih i interaktivnih umetničkih instalacija na temu “Evropa je ovde 2021”. Umetnički nagradni konkurs, kao i tri najbolja predloga, deo je kampanje koju sprovodi Delegacija EU u Srbiji povodom obeležavanja Dana Evrope u maju 2021. godine.

Svaki od tri dobitnika dobiće 5.000 evra (neto, u dinarskoj protiv vrednosti) za izradu umetničke instalacije, njeno izlaganje u određenom javnom prostoru u jednom od tri gorenavedena grada, pokrivanje logističkih troškova (postavljanje umetničkog objekta), putnih troškova autora i troškova autorskih honorara.

Na Konkursu mogu učestvovati samo timovi studenata osnovnih, master i doktorskih studija umetničkih akademija i fakulteta, odnosno fakulteta likovnih i primenjenih umetnosti, i arhitektonskih fakulteta (državnih ili privatnih), pri čemu u okviru tima moraju biti najmanje dva studenta.

Tri predloga koja će stručni žiri odabrati biće izložena u javnom prostoru u Beogradu, Nišu i Novom Sadu na Dan Evrope, počevši od 8. ili 9. maja 2021. godine do kraja maja 2021, u okviru manifestacije obeležavanja Dana Evrope u Srbiji koju organizuje Delegacija EU u Srbiji.

Osnovni kriterijum za odabir umetničke instalacije je odgovor na temu „Evropa je ovde 2021“. Pod tim sloganom promovišu se vrednosti EU, a to su: ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokratija, ravnopravnost, poštovanje vladavine prava i ljudskih prava, solidarnost.
 
Predlog umetničke instalacije treba da bude angažovan umetnički rad ili umetničko delo, 3D interaktivna instalacija u prostoru, koja komunicira temu konkursa „Evropa je ovde 2021“ putem sledećih medija: multimedija, skulptura, ready-made objekata i slično. Tri pobednička rada moraju takođe biti jasno vidljiva i uočljiva sa daljine, te da kroz upotrebu tog prostora i narativa ne samo komunicira sa publikom već i da aktivno uključuje publiku u simboličko značenje instalacije već možda i u kreiranju novih dodatnih elemenata instalacije.

Svaki od tri dobitnika dobiće 5.000 evra (neto, u dinarskoj protiv vrednosti) za izradu umetničke instalacije, njeno izlaganje u određenom javnom prostoru u jednom od tri gorenavedena grada, pokrivanje logističkih troškova (postavljanje umetničkog objekta), putnih troškova autora i troškova autorskih honorara.

Rok za prijavljivanje radova je 12. mart do 23:59 sati. Radovi pristigli nakon isteka tog roka neće biti uzeti u razmatranje. U razmatranje će biti uzeti samo radovi koji stignu na imejl adresu daliborka.nikolic@euinfo.rs.

Detaljna pravila ovog konkursa mogu se videti ovde.  

Dan Evrope obeležava se svake godine 9. maja i slavi mir i jedinstvo u Evropi. Ovaj datum je godišnjica istorijske “Šumanove deklaracije”. Kako bi se obeležio Dan Evrope, institucije EU otvaraju vrata javnosti u Briselu i Strazburu početkom maja. Lokalne kancelarije EU širom Evrope i sveta organizuju razne aktivnosti i događaje za sve uzraste. Svake godine na hiljade ljudi učestvuje u posetama, debatama, koncertima i drugim događajima kako bi obeležili ovaj dan i promovisali ciljeve i vrednosti EU.

(SEEcult.org)