MAS SCENSKA ARHITEKTURA I TEHNIKA

Studijski program Scenska arhitektura i tehnika kreiran je tako da kod studenata razvije stvaralačke sposobnosti i specifična znanja potrebna za projektovanje, tehničku razradu i realizaciju kompleksnih scenskih prostora i scenskih događaja; koncipiranje, artikulaciju i realizaciju scenske opreme spektakla; kao i koncipiranje, razradu i realizaciju samostalnih i zajedničkih projekata iz oblasti scenske arhitekture, tehnike i tehnologije. Po završetku studijskog programa, studenti stiču visok nivo kompetencije u projektovanju, korišćenju i predstavljanju scenskog prostora i scenskih događaja, kao i suvereno poznavanje tehničke produkcije, promocije i menadžmenta scenskih događaja.

Program je namenjen profesionalcima iz različitih oblasti, a pre svega oblasti scenske arhitekture, tehnike i tehnologije, koji imaju želju da se dalje profesionalno usavršavaju u domenu projektovanja i realizacije objekata i prostora spektakla. Za upis na mаster аkаdemske studije nа studijskom progrаmu Scenskа аrhitekturа i tehnika mogu da konkurišu kandidati koji su prethodno zаvršili diplomske аkаdemske studije nа nekom od studijskih progrаmа nа Fаkultetu tehničkih nаukа, ili nа nekom od fаkultetа tehničkog usmerenjа u zemlji ili inostrаnstvu, sа nаjmаnje 240 ESPB.

Studijski program predstavlja spoj inženjerskih i umetničkih oblasti, a tokom studija moguće je ostvariti usmerenje ka scenskoj arhitekturi i tehnologiji i/ili ka tehničkoj produkciji scenskih događaja. Studije traju jednu godinu (2 semestra), tokom kojih studenti stiču 60 ESPB i аkаdemsko zvаnje Master inženjer scenske arhitekture i tehnike.

Za više informacija o studijskom programu pogledati dokument ispod.

Akreditovani studijski program MAS Scenska arhitektura i tehnika