Marija Maletić

Marija Maletić (Beograd, 1983) arhitekta i dizajner nameštaja. Završila je integrisane osnovne i master studije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, odesk Unutrašnja arhitektura i dizajn nameštaja. Magistrirala je Biodigitalnu Arhitekturu na Universitat International de Catalunya u Barseloni, sa temom master rada Recursive research in genetic architecture. Radovi vizuelne umetnosti, dizajna nameštaja i pratametričkog dizajna nastaju kao ishod istraživanja novih tehnologija, materijala, funkcija i konteksta. Autor je brojnih umetničkih radove od kojih su najznačajniji: video animacija za delo Gorana Kapetanovića Sažeti prikaz neumitnog i tragičnog toka sudbine koji je krhko biće Male sirene odveo u potpunu propast, povodom koncertne promocije Internacionalnog časopisa Novi zvuk; svetlosna instalacija Vreme, sa kojom je učestvovala na Trijenalu proširenih medija ULUS-a, sa grupom Fluid, Floralna opsesija – topološko istraživanje cveta i generisanje forme parametričkim softverom. Realizovala je više autorskih komada nameštaja sa ciljem istraživanja forme i materijala, koje je izlagala na Beogradskom sajmu nameštaja, Belgrade Design Week-u, Mikser festivalu, Skopje Design Week-u, Majskim izložbama, i mnogim drugim. Član je udruženja ULPUDS, ŽAD i Le Studio vizuelnog pozorišta. Trentno je na doktorskim umetničkim studijama scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.