Lea Blaško

Lea Blaško (Novi Sad, 1992) je glumica, autorka dokumentarnih predstava i prevodilac. Nakon završenih osnovnih i master studija glume na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (gluma na mađarskom jeziku) magistrirala je i na praškom DAMU, na katedri za Autorsko stvaralaštvo i pedagogiju. U svojim umetničkim i akademskim delima bavi se kulturom sećanja, rekonstrukcijom priča i prostora, kao i tematikom doma. Magistarsku predstavu pod nazivom ParalleLite, sastavljenu od kolaža ličnih, tuđih i zajedničkih sećanja, predstavila je u sopstvenom domu. U svom radu sa telom i glasom koristi psihosomatske metode, istražujući granice između konkretnog i apstraktnog. Uz pomoć loopera, u svojim predstavama uživo kreira zvučne efekte, a spravu koristi i za otvorenu dramsku igru sa intervjuima nastalim tokom njenog istraživačkog procesa. Inspirisana češkim avangardnim teatrom (Nedivadlo/Non-Theater/Ne-teatar) šezdesetih, fokus njenog rada je na prostoru i procesu u kom se (on) stvara. Igrala je u predstavama Novosadskog pozorišta (Újvidéki Színház), učestvovala u projektima Departmana za alternativno i lutkarsko pozorište (KALD) i filmske škole Akademije umetnosti (FAMU) u Pragu, studija Truhlarna, Dafa teatra, kao i bečkog Brunnenpassage i Kunsthalle. Od 2014. sarađuje sa pozorišnim i filmskim festivalima kao prevodilac, bavi se filmskom produkcijom i istraživanjem napuštenih objekata, sa idejom stvaranja nacrta samoodržvih prostora.