Bojana Ranković

Bojana Ranković (Beograd, 1995) je završila osnovne studije na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, dok je master studije nastavila u Belgiji, na univerzitetu KU Leuven. Diplomirala je sa temom Mesta bez konteksta u kom razvija interesovanje za sveobuhvatnijim shvatanjem arhitekture i samog prostora. Posle diplomiranja (2019), imala je priliku da u Holandiji i Maroku radi na arhitektonskim projektima koji su doticali teme javnog prostora i njegove upotrebe. Kroz praksu se fokusira na grad, ljude i (ne)upotrebu prostora. U potrazi za okvirom koji obuhvata istraživanje prostora i društvene angažovanosti kroz umetnički dojam, Bojana odlučuje da nastavi svoje obrazovanje na doktorskim studijama scenskog dizajna u Novom Sadu, sa ambicijom da definiše prostore slobode.