Selena Bačkalić

Selena Bačkalić (Zrenjanin, 1995) diplomirala je 2019. godine na Fakultetu tehničkih nauka, na smeru Scenska arhitektura, tehnika i dizajn sa radom Zatvor – javna prostorna struktura. Godine 2020. upisala je umetničke master studije Scenske arhitekture i dizajna, na istom fakultetu. Učestvovala je kao jedan od organizatora studentskog festivala Impuls!, kao i u radionicama iz oblasti arhtekture i scenskog dizajna (Festival uličnih svirača, Novi Sad). Izlagala je u okviru grupnih studijskih izložbi (Grad od peska, Sremska Mitrovica). Autor je scenografije za predstavu  Parada (Pozorište mladih), a asistirala je kostimografkinji Biljani Grgur za predstavu Kosa (koprodukcija Pozorišta mladih i Novosadskog pozorišta) i Kad sam bio garav (Pozorište mladih).